Samovražda ako následok depresie

Samovražda je v USA na ôsmom mieste ako najčastejšia príčina smrti. Samovražda stúpa v rebríčku príčin smrti i v Európe a na Slovensku.

Ľudia s ťažkou depresiou a neliečenou depresiou predstavujú tú  najrizikovejšiu skupinu.

Samovražda je treťou najčastejšou príčinou smrti u mladých ľudí od 10 do 25 rokov. Tento počet za posledných päťdesiat rokov dramaticky vzrástol a stále rastie. Ľudia v mladom veku a starší ľudia sú rizikovou kategóriou, ktorá sa dopúšťa samovraždy častejšie ako iné vekové skupiny. V tejto nelichotivej štatistike dominujú vyspelé krajiny západného sveta. Ale počet samovrážd rýchlo rastie i v rozvojových krajinách.

Depresia sa podieľa až na 30% všetkých samovrážd.

Platí pravidlo, čím ťažšia depresia, tým stúpa riziko a výskyt samovraždy. V prípade ťažkej depresie, ktorá si vyžaduje intenzívnu liečbu, či hospitalizáciu sa veľký počet samovražedných pokusov končí smrťou. Riziko depresie významne vzrastá u ľudí, kde prebiehajúca depresia nie je efektívne a systematicky liečená. Neliečení depresívni ľudia predstavujú silnú rizikovú skupinu, ktorá je zaťažená vysokým rizikom samovražedných pokusov. To podčiarkuje význam kvalitnej diagnostiky a efektívnej a systematickej liečby depresie.

Odborníci pomenovali viaceré rizikové faktory samovrážd :

1.Mužské pohlavie.

Muži majú štvornásobne vyššiu pravdepodobnosť spáchania samovraždy ako ženy.

2. Prítomnosť rôznych duševných porúch.

Okrem depresie to môžu byť mnohé neurózy ako panická porucha. Rizikovou  poruchou býva kombinácia depresie s inou psychiatrickou chorobou, napríklad so schizofréniou. Bipolárne poruchy so striedaním depresie a eufórie majú vyššie riziko samovraždy.

3. Používanie drog a alkoholu

4. Samovražda v rodine, respektíve predchádzajúce pokusy o samovraždu

5. Prítomnosť vážnej sprievodnej choroby.

6. Stresujúce udalosti v živote, strata blízkej osoby

7. Odmietanie pomoci a liečby

8. Voľný prístup k smrtiacim pomôckam a prostriedkom.

9. Nespokojnosť so svojim fyzickým vzhľadom, pocity menejcennosti, komplexy

Strom Zdravia 2