Pohyb a depresia

Telesná aktivita a pravidelný pohyb sú základom zdravého životného štýlu.

Liečba zdravým životným štýlom je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej liečby depresie. Zdravý životný štýl neprináša benefity len ľuďom s depresiou, ale každému.

Preto naše základné odporúčanie je: Zdravý životný štýl ako základ dlhého, zdravého a úspešného života.

Základom zdravého životného štýlu je pohyb, pravidelné cvičenie a pravidelná telesná aktivita. A znovu, pohyb, pohyb a pohyb. Táto filozofia a tento postup výrazne pomáha zvládať depresiu. Dokázalo sa, že ľudia s pravidelným pohybom majú podstatne nižšiu pravdepodobnosť vzniku depresie ako ľudia bez pohybu a telesnej aktivity. Telesný pohyb a fyzická aktivita sú výbornou, účinnou a príjemnou prevenciou, ale i účinnou a efektívnou liečbou mnohých telesných a duševných ochorení. Pohyb je prirodzené a účinné antidepresívum.. Pohyb sa ukázal ako veľmi prospešný u ľudí s depresiami, s úzkostnými stavmi i panickými poruchami. Telesné cvičenie a pohyb prináša pozitívne liečebné výsledky porovnateľné s inými formami poradenstva.

Aké druhy telesnej aktivity sú tie pravé?

Chôdza, nordic walking, plávanie, bicyklovanie, beh v prírode, beh na lyžiach. Sú to tie druhy telesnej aktivity, ktoré zabezpečujú rytmický pohyb veľkých svalových skupín ľudského tela. Pohyb by mal byť pravidelný a cieľavedomý. Mal by byť štandardnou súčasťou života a nie náhodnou a nárazovou aktivitou. Pravidelne minimálne 3 krát týždenne po 30 minút, ak sa podarí postupne aj každý deň 30 minút. To je efektívna a účinná forma pohybu. Taká forma, ktorá zaručuje pozitívne výsledky. Pravidelný pohyb zvyšuje hladinu serotonínu v mozgu. Funguje ako liek proti depresii a je účinnou prevenciou vzniku depresie. Zmierňuje strach, úzkosť a iné duševné ťažkosti a poruchy.

Prvé kroky pri zmene životného štýlu a nábehu k zvýšenej telesnej aktivite a pohybu nebývajú bez problémov.

Pocit zlepšenia nepríde zo dňa na deň. Je to otázka vôle, motivácie, trpezlivosti a vytrvalosti. Mnoho ľudí prestane v tejto fáze cvičiť, lebo má mylný pocit, že mu to nepomáha. Ale po týždni, dvoch sa začínajú prejavovať prvé pozitívne príznaky. Pozitívnych príznakov postupne pribúda a po niekoľkých mesiacoch sú výsledky hmatateľné. Lepšia duševná i telesná kondícia. Lepšia nálada, viac radosti zo života. Zlepšuje sa pamäť, sústredenosť, mozog lepšie pracuje, pracovná výkonnosť sa zlepšuje.

Pozitívny účinok pohybu pre človeka nemá vekové obmedzenia.

V každom veku má význam začať. Samozrejme s ohľadom na vek a reálne možnosti. Každý si dokáže nájsť tú správnu formu pohybu a telesnej aktivity, ktorá je primeraná jeho veku a zdravotnému stavu. Ľudia s depresiou a inými duševnými poruchami by mali cvičiť pravidelne. Pravidelný telesný pohyb má pre nich kľúčový a pozitívny význam. Pozitívne účinky pohybu neprestanú pôsobiť i potom, keď sa zdravotný a duševný stav zlepší. Každý človek trpiaci depresiou by si ma nájsť svoj pravidelný pohybový režim a mal by sa snažiť ho dodržiavať.

Strom Zdravia 2