Spánok a depresia

Pravidelný, pokojný  a zdravý spánok je nenahraditeľný.

Nedostatok kvalitného spánku a jeho dlhodobý nedostatok môžu mať za následok vznik depresie. Naopak i depresia môže mať za následok nespavosť. Sú to spojené nádoby. Pozitívne zmeny zdravého životného štýlu by mali prebiehať súbežne. Zdravé stravovanie, zdravé potraviny, pohyb a telesná aktivita. Pravidelný, zdravý a kvalitný spánok. Lekári potvrdia fakt, že väčšina duševných porúch a duševných problémov býva spojená s menšou, či väčšou nespavosťou. Psychiatri konštatujú, že dlhé bezsenné noci majú za následok pocity strachu, zúfalstva a depresie. Nehovoriac o telesných následkoch nespavosti. Chronická únava, nízka pracovná výkonnosť, podráždenosť, nesústredenosť a nervozita sú bežnými následkami nespavosti. Chronická nespavosť vzniká, ak nespavosť trvá viac ako rok. U ľudí s chronickou nespavosťou stúpa riziko vzniku depresie až 30 násobne oproti bežnej populácii.

Nespavosť je medicínsky problém, ktorý môže byť začiatkom mnohých chronických telesných a duševných ochorení.

Dokonca i v prípade ľudí, ktorí majú len krátkodobé problémy s nespavosťou stúpa riziko vzniku depresie. Podľa lekárskych výskumov môžu byť pravidelný pohyb a dobrá telesná kondícia dôležitým preventívnym faktorom vzniku nespavosti. Ľudia, ktorí majú pravidelný pohyb majú lepší a kvalitnejší spánok. Ľahšie zaspávajú a menej sa budia. Telesný pohyb a aktivita zvyšujú látkovú výmenu v organizme, preto nie je vhodné cvičiť pred spaním a pred odpočinkom.

S vekom klesá v organizme tvorba hormónu, melatonínu.

Melatonín je hormón, ktorý pomáha navodiť spánok. Postupné znižovanie jeho hladiny vplyvom veku má za následok zhoršovanie spánku. Tento deficit sa začína markantne prejavovať po 70 roku života, kedy jeho hladina klesá na niekoľko percent pôvodnej hladiny.

Pozor na dôležitý fakt!

Nespavosť môže byť spôsobená, respektíve výrazne ovplyvnená konzumáciou rôznych liekov.

Hlavne niektoré lieky na dýchanie, kortikoidy, alebo i antibiotiká môžu zapríčiniť zhoršenie spánku. Jedenie pred spaním nie je najvhodnejšia cesta k dobrému a kvalitnému spánku. Jedenie tesne pred spaním, alebo konzumácia ťažkých jedál a alkoholu môžu zhoršiť a skomplikovať kvalitu spánku a zaspávanie. Spanie s plným žalúdkom znamená problém. Výsledkom je nedokonalý spánok a odpočinok. Nasleduje na druhý deň únava. Narušený spánok môže byť príčinou depresie, zlý a nekvalitný spánok až nespavosť môžu byť následkom depresie. V oboch prípadoch je zlepšenie spánku základným predpokladom úspešnej liečby depresie. Zlepšené spánkové stereotypy môžu výrazne zlepšiť priebeh a liečbu depresie. Nespavosť je dnes častý a nepríjemný problém, ktorý zhoršuje kvalitu života každého človeka trpiaceho nespavosťou.

Strom Zdravia 2