Liečba depresie

Poznáme viacero foriem depresie.

Na základe presného stanovenia diagnózy je možné aplikovať kvalitnú, bezpečnú a efektívnu liečbu.

Depresie sa liečia liekmi, antidepresívami.

Ich účinnosť bola vedecky i klinicky dokázaná. Zároveň treba dať do popredia jednu dôležitú skutočnosť. Je to liečba dlhodobá a systematická. Jej trvanie je spravidla 9-12 mesiacov i dlhšie. Priaznivý efekt sa dá očakávať po 10-14 dňoch od nasadenia liečby. Po úspešnom skončení liečby v predpísanom trvaní je možné začať s postupným znižovaním dávky antidepresíva až do jeho plánovaného vysadenia a ukončenia liečby.

Riadenie a kontrola antidepresívnej liečby, výber vhodného lieku a monitorovanie liečby patrí do rúk skúseného psychiatra, alebo všeobecného praktického lekára.

Dôležitým faktom, ktorí by si mali uvedomiť pacienti, príbuzní i široká verejnosť je, že na antidepresíva nevzniká závislosť. Môžu sa preto užívať dlhodobo. Teda i opakovane v prípade depresií, ktoré vyžadujú dlhú liečbu, trvajúcu viac ako 2 roky.  Problémom sú depresie, ktoré zle reagujú na liečbu antidepresívami. Tu je potrebné buď zvyšovať dávku lieku, prípadne kombinovať viaceré antidepresíva, alebo kombinovať antidepresíva s inými liekmi. Stav si vyžaduje dôkladné psychiatrické vyšetrenie a liečbu u psychiatra. Niektoré antidepresíva, predovšetkým v iniciálnej  etape liečby môžu mať tlmivý účinok. Vhodné je užívanie vo večerných hodinách. Iné pôsobia povzbudzujúco, preto sa užívajú ráno. Niektoré antidepresíva môžu prechodne zvyšovať chuť do jedla, iné naopak. To platí i pri sexuálnych funkciách.

Sprievodným javom môžu byť nežiaduce účinky, ktoré sa objavujú najčastejšie na začiatku liečby.

V priebehu liečby sa oslabujú a vo väčšine úplne miznú. Zásadnou chybou zo strany pacienta, s ktorou sa stále stretávame v klinickej praxi je predčasné vysadenie, alebo ukončenie liečby. To je chyba. Hrozí riziko návratu depresie. Je dôležité upozorniť pacienta na tieto skutočnosti pred nasadením liečby. Lekár by mal komunikácii s pacientom venovať čas i pozornosť.

Významnou súčasťou komplexnej liečby depresie sú rôzne formy psychoterapie.

Kognitívno- behaviorálna psychoterapia, interpersonálna, alebo psychodynamická psychoterapia. Obsah týchto pre laikov pomerne komplikovaných pojmov sa dá nájsť na internetovom vyhľadávači, prípade požiadať o vysvetlenie psychológa, či psychiatra. V skratke, je to nelieková súčasť liečby depresie. Spočíva v liečebných rozhovoroch vedených psychológom. Pri psychoterapii, počas psychoterapeutických sedení sa spracováva za asistencie psychológa, alebo psychiatra aktuálne pacientovo prežívanie. Súvislosť s minulosťou, s detstvom, s prežitými zážitkami. Hľadajú sa zaužívané vzorce pocitov, myšlienok a postojov, ktoré majú depresívne ladenie. Pacient sa učí novým vzorcom, učí sa  novým formám myslenia, konania a pocitov. Bez depresívneho obsahu a ladenia.

Cieľom psychoterapie je zvládnutie a vyliečenie depresie.

Cieľom je zároveň zabráneniu opätovného vzniku depresie, alebo zníženie rizika opätovného návratu depresie. Psychoterapeutické sedenia trvajú cca 1 hodinu, opakujú sa 1 krát týždenne a trvajú niekoľko týždňov až mesiacov. Individuálne podľa stavu a potreby pacienta.. Dôležité je uvedomiť si, že depresia sa dá liečiť. Liečba je farmakologická  a psychoterapeutická. Obe formy liečby sú dôležité a mali by sa dopĺňať.

Strom Zdravia 2