Depresia a telesná aktivita

Pohyb je pre ľudské telo základnou a prirodzenou potrebou.

Prirodzenou potrebou, tak ako dýchanie, či prijímanie potravy. Nedostatok pohybu a telesnej aktivity vedie k tomu, že telo začína chátrať a telesné funkcie sa zhoršujú. Nedostatok pohybu a telesnej aktivity má nepriaznivý dopad na zdravie a ľudský organizmus. Metabolizmus a trávenie sa zhoršujú a spomaľujú, dochádza k prírastku telesnej váhy. Dochádza k vzniku nadváhy a obezity. Zhoršuje sa pohyblivosť, oslabuje sa funkcia svalov a kostí. Funkcia srdca sa zhoršuje, stúpa krvný tlak, klesá telesná a duševná kondícia. Človek sa cíti unavený a spomalený, horšie spí, zle toleruje námahu. Postupne dochádza k celkovému zdravotnému úpadku.

Telesný pohyb je veľmi účinný a jednoduchý prostriedok proti stresu.

Je to jedna z najlepších foriem relaxácie. Aktívny prostriedok na kompenzáciu stresu a psychickej únavy. Dochádza pri ňom k spaľovaniu adrenalínu, zlepšuje sa srdcová činnosť a dýchanie, zlepšuje sa hybnosť a pružnosť tela. Dostavuje sa pocit zdravia a pokoja. Uvoľňujú sa endorfíny, hormóny šťastia, ktoré prinášajú mozgu pokoj a rovnováhu a pôsobia proti depresívnej nálade. Pokiaľ sme zanedbávali telesný pohyb a aktivitu, začnime zaťažovať telo postupne a rozumne.

Treba si stanoviť reálne rozumné ciele a dávkovať telesnú záťaž pomaly a postupne.

Treba si nájsť takú formu telesnej záťaže, ktorá je vhodná. Ktorá je úmerná veku, stavu a kondícii organizmu. Nebolo by rozumné stavať si nereálne hranice, ktoré nie je možné dosiahnuť, či také, ktoré sú nad naše reálne možnosti. Nadmerná záťaž môže skôr znechutiť, zobrať motiváciu a v horších prípadoch môže viesť k zdravotným komplikáciám. K úrazom, alebo inému poškodeniu zdravia. Začnime menšími a ľahšími dávkami a sledujme ako telo reaguje. Naše telo je najlepším indikátorom. Podľa pocitov spoznáme, či postupujeme správne, či telesná záťaž prináša ovocie. Telo na začiatku znáša záťaž horšie. Je netrénované a nepripravené na novú situáciu. Netreba sa nechať odradiť. Postupne sa to začne zlepšovať, telo si zvyká na telesný pohyb a aktivitu. Postupne lepšie toleruje telesnú námahu. Fyziologické funkcie sa prispôsobujú telesnej záťaži, reagujú pružne a primerane. Kondícia postupne stúpa, pohybom získavame pocity spokojnosti, duševného pokoja spojeného s príjemnou a očisťujúcou fyzickou únavou. Po niekoľkých týždňoch sa začína vyvíjať návyk na telesný pohyb. Telesný pohyb sa stáva prirodzenosťou, organizmus si naň zvyká, berie ho ako svoju prirodzenú potrebu. To je stav, ktorý chceme dosiahnuť, je to stav telesnej a duševnej vyrovnanosti.

Telo a psychika fungujú v prirodzenej jednote.

Začne sa meniť postava a telesný vzhľad. Chôdza a držanie tela sa menia a zlepšujú. Ruka v ruke prichádza i pocit spokojnosti. Zvyšuje sa sebavedomie, zlepšuje sa nálada a prichádzajú pozitívne myšlienky. Život a budúcnosť vidíme v lepších farbách. Prichádzajú nové ciele a radosť zo života. Najlepšie, ak pohyb a aktivita prichádzajú dobrovoľne a je to výsledok slobodného rozhodnutia. Ak je to z donútenia, alebo na naliehanie lekárov, výsledok a priaznivé účinky bývajú menšie. Stres z donútenia môže prevažovať a tým zmenšovať účinok a efekt telesného pohybu.Potrebné je vybrať vhodný typ cvičenia a pohybu. Možností je veľa. Pre každého to môže byť niečo iné. Dôležitý je výsledok.

Strom Zdravia 2