Negatívne vplyvy televízie

Zamysleli sme sa niekedy, ako trávite svoj čas?

Koľko času cez deň pracujeme, koľko času spíme, koľko času sa venujeme svojej rodine ? Koľko nám zaberú nákupy? A teraz otázka. Koľko času strávime denne pri televízore, koľko za týždeň, koľko za mesiac? Odpoveď bude krátka. Toľko času, že sa nad tým ani nezamýšľame.

Televízia je element, ktorý si ukrajuje významnú časť nášho času a pozornosti.

Z toho logicky vyplýva otázka. Je tento čas naozaj produktívne a zmysluplne využitý? Nie je to čas, ktorý by sme vedeli lepšie a rozumnejšie využiť? Položme si otázku, či to náhodou nie je na úkor oveľa dôležitejších činností. Televízia je významný časožrút. Oberá nás o čas i  energiu. Televízia predkladá hotové obrazy, ide o pasívny zdroj prijímania informácií a emócií. Neguje v človeku jeho prirodzenú obrazotvornosť a fantáziu.  Človek dostáva hotové obrazy a produkty. Také, ktoré vytvára televízia podľa svojich cieľov. Divák je konzument. Často lacnej a povrchnej zábavy. Prázdny bulvár, klebety, násilie a katastrofické správy. To dnes letí. K tomu nekonečné, stupídne a nerealistické telenovely plné instantného a trápneho obsahu. Tieto programy dostávajú diváka do prázdneho a nerealistického sveta. Zábava veľmi nízkej intelektuálnej a hodnotovej úrovne.

Sledovaním týchto výtvorov strácame možnosť tvoriť a zažívať vlastné zážitky.

Schopnosť správne reagovať. Strácame schopnosť komunikácie, získavame prázdne preexponované formy emócií, ktoré nemajú nič spoločné s každodenným reálnym životom. Je to určitý únik od reality. Mnohí ľudia to potrebujú a preto to vyhľadávajú. Televízia to vie a dokáže to šikovne komerčne využiť. Televízie sú veľmi obratné, skúsené a sofistikované podnikateľské subjekty s perfektne prepracovanou stratégiou, logistikou a dokonalým prieskumom trhu. Dokázali pritiahnuť obrovské množstvo ľudí k obrazovkám. Dokázali si získať čas a pozornosť diváka. Zarobiť obrovské peniaze pomocou reklamy, ktorú sledujú diváci počas dlhým prestávok medzi telenovelami, či futbalom.

Druhou stranou mince je, čo tým získava divák?

Minimálne stráca drahocenný čas. Minimálne stráca čas, ktorý by mohol venovať pohybu, telesnej aktivite a svojmu zdraviu. Stráca čas, ktorá by mal venovať svojej rodine a svojim priateľom. O jeho duchovnom, citovom a intelektuálnom rozvoji a raste radšej pomlčíme.. Duševné zdravie verného vytrvalého diváka televíznych programov je na najlepšej ceste k vzniku depresie a závislosti. Závislosť na sledovaní televízie už pomaly ani neberieme ako závislosť. Je to skoro normálna vec. Duševné i telesné zdravie je tým vystavené ťažkým skúškam..

Strom Zdravia 2