Formy depresie

Depresia má dlhú históriu a pravdepodobne i bohatú budúcnosť.

Žiaľ. Taká je realita. Dlhú minulosť má i jej výskum a klinické skúsenosti.  Vedecké a lekárske poznatky o depresii prešli dlhým vývojom. Depresia prešla viacerými deleniami a klasifikáciami.

Exogénne depresie sú vyvolané nejakou traumatizujúcou vonkajšou príčinou, prípadne viacerými nahromadenými príčinami.

Depresia býva reakciou na tieto udalosti. Môže to byť napríklad strata zamestnania, úmrtie blízkej osoby, či vážne ochorenie. Vzniká ako následok udalosti. Pre exogénne depresie sú typické problémy so zaspávaním. Ak sa podarí nakoniec zaspať, spánok trvá až do rána. Intenzita depresie sa zvyšuje skôr poobede a k večeru.

Pri endogénnej depresii nenachádzame reálnu vonkajšiu príčinu vzniku depresie.

Depresia akoby na prvý pohľad vznikla bez príčiny. Depresia tohto typu vychádza priamo z mozgu. Zmenou doteraz presne nepoznaných funkcií mozgu, ktoré spustia proces vzniku depresie. Pri tomto type depresie vzniká opačný jav. Človek začne vnímať bežné a málo významné vonkajšie udalosti ako ťažké, vážne až nebezpečné. Napríklad vynikajúci spevák si prestane veriť, že dokáže zaspievať niečo, s čím predtým nemal žiadne problémy. Skúsený a úspešný manažér, ktorý roky riadi firmu a ľudí začína pochybovať, či to vie naozaj robiť, či to ešte dokáže ? Jednotlivec začína prežívať tieto stavy a tieto myšlienky dramaticky, neprijíma logické a racionálne vysvetlenia.

Príznakmi endogénnej depresie bývajú smútok, únava, úzkosť, strata radosti a chuti do života.

Strata motivácie. Jednotlivec stále ťažšie a ťažšie zvláda aj jednoduché a činnosti. Stráca záujem o dianie v okolí. Je pasívny, má problém prejavovať city a emócie k blízkym ľuďom. Pre endogénnu depresiu sú typické poruchy spánku. Typické je skoré prebúdzanie a nespavosť v druhej polovici spánku. Nad ránom sa už nedarí zaspať. Pricházajú pocity úzkosti. Najhoršie obdobie býva ráno a doobeda. Ťažkosti sa počas dňa a k večeru zmierňujú. Skoré prebúdzanie a nespavosť v druhej polovici noci sú typické príznaky pre endogénnu depresiu. Depresia môže pokračovať, môže sa prehlbovať. Môže dosiahnuť dramatickú hĺbku a rozmery. Ťažká depresia môže človeka úplne zbaviť schopnosti fungovania v bežnom živote, v práci i v rodine. Vedie k dlhodobej práceneschopnosti, následne môže viesť i k strate zamestnania a nezamestnanosti. V inom prípade k invalidizácii pacienta.

Najťažšia forma depresie je psychotická depresia.

Pacient začína trpieť chorobnými bludmi, objavujú sa katastrofické myšlienky a predstavy. Pacient sa obáva o svoj život, o svoju existenciu. Cíti sa byť stratený, nepochopený a opustený. Predstavuje si, že bude bezdomovec, že mu nefungujú niektoré orgány, že manželka má určite milenca, že nejaký kolega z práce sa ho chce fyzicky zbaviť… Popísali sme schematicky dve základné typy depresií. Existuje však i mnoho prechodných a zmiešaných typov a foriem, s ktorými sa lekári stretávajú. Preto je včasná diagnostika veľmi dôležitá. Stanovenie tejto diagnózy nebýva vždy ľahké a jednoduché, žiada si skúseného odborníka. Dôležité je navštíviť včas psychiatra, alebo všeobecného lekára. Odborná pomoc je potrebná a nevyhnutná. Nenechávajte to na seba, požiadajte o odbornú pomoc a liečbu.

Strom Zdravia 2