Cukrovka a poškodenie nervov, diabetická polyneuropatia

Jednou z najčastejších chronických komplikácií cukrovky je diabetická polyneupatia.

V preklade to znamená poškodenie nervov ako priamy následok cukrovky. Postihnutie nervov nôh a rúk je najčastejšia forma polyneuropatie. Väčšinou začína od končekov prstov na nohách a rukách. Diabetická polyneuropatia vo svojich začiatkoch môže prebiehať prakticky bez príznakov. Stav sa postupne zhoršuje, proces poškodenia nervov pokračuje.

Postupne sa objavuje bolesť.

Bolesti pri diabetickej polyneuropatii sú veľmi nepríjemná komplikácia, ktorá výrazne zhoršuje kvalitu života postihnutého človeka. Bolesť často predchádzajú pocity brnenia a mravenčenia v prstoch a nohách. Tieto pocity vznikajú najčastejšie v pokoji, počas noci a v spánku. Tieto pocity postupne prerastajú  k bolestiam, tie sa môžu stupňovať až do krutých a neznesiteľných bolestí. Bývajú spojené s pálením a kŕčmi v nohách. Bolesti môžu mať rôzny charakter. Bodavé, kŕčovité, pálivé, alebo tupé bolesti. Intenzita bolesti môže začínať od miernych foriem až po extrémne kruté a silné bolesti. Ich trvanie je rôzne. Počas dňa, počas noci, alebo sú nepretržité. Súčasne s bolesťami sú prítomné poruchy citlivosti. Postihnutie nervov môže zasiahnuť i ostatné orgány tela, nielen nohy a končatiny. Môže postihovať srdcovocievne, tráviace i močové orgány.

Diabetická polyneuropatia je chronická komplikácia diabetu, na ktorú treba myslieť u každého diabetika.

Zradnou okolnosťou je, že pacient dlho necíti žiadne subjektívne ťažkosti. Chorobný proces už môže byť naštartovaný a môže rýchlo pokračovať. Príznaky sa môžu ukázať až pri pokročilom štádiu ochorenia. Nedostatočne a neefektívne liečená cukrovka s nevyhovujúcimi hodnotami krvného cukru a s dlhodobo zvýšenými hladinami cukru je základným faktorom, ktorý má za následok vznik a rozvoj tohto ochorenia. Preto by malo byť spoločným cieľom lekára i pacienta udržovanie hodnoty hladiny cukru v predpísaných hodnotách. Znamená to, správne nastavená liečba a rovnako tak dodržiavanie životosprávy. Dobrá spolupráca pacienta a presné užívanie predpísanej liečby. Stop fajčeniu, pohyb a fyzická aktivita, udržiavanie správnej telesnej hmotnosti. Diabetológ vysvetli všetky princípy starostlivosti o nohy, rovnako tak i odporúčané cvičenia. Každý diabetik by sa mal dôkladne a dôsledne starať o svoje nohy. Aj pri diabetickej polyneuropatii platí.  Lepšie je komplikáciám predchádzať, ako ich riešiť. Polyneuropatia je nepríjemná komplikácia. Potvrdí to každý diabetik, ktorý trpí týmto nepríjemným, bolestivým a chronickým ochorením.

Strom Zdravia 2