Cukrovka a obličky

Cukrovka je chronické metabolické ochorenie.

Nedostatok inzulínu, alebo jeho nedostatočné spracovanie v tkanivách spôsobuje vysokú hladinu cukru v krvi. To má za následok poruchu metabolizmu cukrov, tukov i bielkovín. Pretrvávajúce vysoké hodnoty cukru v krvi majú za následok poškodzovanie drobných ciev jednotlivých orgánov, teda i obličiek. Obličky sú dôležitým životným orgánom, ktorý zabezpečuje vylučovanie odpadových a škodlivých látok. Obličky sa významne podieľajú na regulácii krvného tlaku a a tvorbe červených krviniek.

Poškodenie obličiek ako následok cukrovky sa volá diabetická nefropatia.

Pri tomto poškodení obličiek dochádza k zmenám na drobných cievach obličiek, na cievach takzvaných obličkových glomerulov, ktoré sú základnými funkčnými jednotkami obličiek. Stupeň a vývoj poškodenia obličiek závisí od stavu a kompenzácie cukrovky. Dlhotrvajúce vysoké a nedostatočne kontrolované hodnoty krvného cukru sú základným faktorom pri poškodení obličiek.

Pri poškodení obličiek zohráva významnú úlohu i vysoký krvný tlak.

Ten sa výrazne podieľa na postupnom poškodzovaní obličiek a zhoršovaní ich funkcie. Diabetici majú významne vyššie riziko a pravdepodobnosť vzniku funkčnej nedostatočnosti obličiek a ich prípadného zlyhania v pokročilej forme poškodenia obličiek. Diabetici sú oveľa častejšie odkázaní na dialyzačnú, alebo transplantačnú liečbu. Diabetická nefropatia prebieha v niekoľkých štádiách.

Pri diagnostike má kľúčovú úlohu stanovenie množstva albumínu v moči, takzvaná albuminúria.

Pokiaľ je albuminúria v normálnych hodnotách, svedčí to o neprítomnosti diabetickej nefropatie. Ak sa množstvo albumínu v moči začne zvyšovať nad stanovené hodnoty, ide o dôkaz začínajúcej diabetickej nefropatie. V takomto prípade hovoríme o takzvanej mikroalbuminúrii. V tomto štádiu sa funkcia obličiek môže efektívnou liečbou cukrovky a vysokého krvného tlaku udržať v normálnych parametroch.

Trvalé zvýšenie vylučovania albumínu v moči spojené s vysokým krvným tlakom je znakom diabetickej nefropatie.

Ak sú straty albumínu močom vysoké, vznikajú opuchy na celom tele. Tento stav býva spojený so závažnými prejavmi zlyhávania srdcovocievneho systému a prejavmi aterosklerózy. Pokročilé štádium diabetickej nefropatie je charakterizované hromadením odpadových látok v dôsledku výrazne zníženej  funkcie obličiek. Výsledkom môže byť až zlyhanie obličiek a zaradením pacienta do dialyzačného programu. Pacienti, ktorí spĺňajú predpísané kritériá môžu byť zaradení do transplantačného programu. Základná prevencia spočíva vo včasnej diagnostike a efektívnej liečbe cukrovky a účinnej liečbe krvného tlaku. Ďalším dôležitým krokom je diagnostika diabetickej nefropatie. Diabetická nefropatia by mala byť včas zistená, adekvátne sledovaná a liečená.

Pacient s diabetickou nefropatiou patrí do starostlivosti odborného lekára-nefrológa.

Pri liečbe krvného tlaku u diabetika je treba mať na pamäti, že u diabetika treba uplatňovať prísnejšie kritériá hodnoty krvného tlaku. Snahou by malo byť dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku 125 / 75 mmHg , hlavne v prípadoch, kde je prítomná albuminúria.

Strom Zdravia 2