Cukrovka a kožné ochorenia

Diabetici majú oveľa väčšiu tendenciu k vzniku kožných infekcií.

Diabetici často trpia rôznymi kožnými infekciami. Oveľa častejšie ako bežná populácia. Diabetik často pozoruje zmeny na svojej koži. Cukrovka je chronické metabolické ochorenie. Postihuje mnohé orgány ľudského tela. Neobchádza ani kožu. Zmeny na cievnom systéme a diabetická polyneuropatia sa podpisujú pod patologickými kožnými zmenami. Diabetik je vždy rizikový a ohrozený pacient. Týka sa to i jeho kože. Kožné zmeny môžu niekedy predchádzať i diagnostike základného ochorenia, teda cukrovky. Práve kožné príznaky môžu byť prvým varovným signálom blížiaceho sa problému. Kožné ťažkosti môžu vznikať i následne, s postupným priebehom a rozvojom cukrovky.

Veľmi častým kožným ochorením diabetikov sú mykózy.

Najčastejšie spôsobené pomnožením Candida albicans. Koža diabetika predstavuje priaznivý terén pre vznik mykózových infekcií. Diabetici často bojujú s týmto ochorením. Liečba je často dlhá a namáhavá. Výsledky liečby sú v mnohých prípadoch neuspokojivé a málo trvalé. Chronické metabolické ochorenie a oslabenie imunity podporujú vznik a šírenie kožných mykózových infekcií v rôznych lokalizáciách ľudského tela.

Baktériové infekcie komplikujú život diabetikom.

Baktériové infekcie kože často postihujú práve diabetikov. Pôvodcovi a môžu byť rôzni. Grampozitívne i gramnegatívne baktérie. Priebeh býva väčšinou postupný a plazivý. Bakteriálna infekcie koža začína často nenápadne. Miernym zápalom, či malým pľuzgierikom. Najčastejšou lokalizáciou je vlasatá časť hlavy. Predovšetkým vlasové folikuly. Bakteriálne infekcie mávajú často až chronický charakter, opakovane sa vracajú a liečba má len krátkodobý efekt. Rozvoj týchto ochorení podporuje i obezita, zlá kompenzácia cukrovky, či nedostatočná vlasová a kožná hygiena. Bakteriálne infekcie kože sa liečia predovšetkým lokálne, antiseptikami a antibiotikami. V zriedkavých prípadoch i celkovými antibiotikami. Odborníci ako najčastejšiu formu bakteriálnej infekcie kože označujú furunkuly, alebo chronickú furunkulózu, charakterizovanú neustálym vznikom nových zápalových folikulov.

Diabetici majú väčší sklon k vzniku kožných abscesov a flegmóny.

To predstavuje oveľa závažnejší zdravotný problém. Ide o zápalové ochorenie, spôsobené vo väčšine prípadov streptokokmi a stafylokokmi. Infekcie vzniká najčastejšie na nohách. Ochorenie je charakterizované silným zápalom, spojený s opuchom, ktorý sa šíri do hĺbky i do okolia. Flegmóna sa môže šíriť až na svalstvo a kosť. Flegmóna je neohraničená. Naopak, absces býva ohraničený. Stav môže predstavovať pre diabetika vážne zdravotné riziko. Zápal môže byť prevádzaný i silnými celkovými príznakmi. Zimnicou, triaškou a vysokými teplotami. Pacient je slabý a vyčerpaný. Môže prejsť až do celkovej sepsy. Hrozí dehydratácia a úplná dekompenzácia cukrovky. Stav si vyžaduje cielenú a efektívnu antibiotickú liečbu a často i chirurgickú intervenciu a odstránenie hnisavej a nekrotickej hmoty.

Vred predkolenia je strašiakom každého diabetika.

Diabetická noha je závažný zdravotný i ekonomický problém. O problematike diabetickej nohy sa venujeme v osobitnom článku. Je to hnisavý vred, ktorý rýchlo preniká do hlbších vrstiev tkaniva. Vzniká nekróza. Stav si vyžaduje dlhodobú a komplexnú liečbu. Odbornú starostlivosť. Priebeh liečby je pomalý. Efektivita liečby často veľmi problematická.

Strom Zdravia 2