Diabetická noha

Cukrovka je chronické metabolické ochorenie s vysokým rizikom vzniku chronických komplikácií.

Niektoré sme podrobne rozobrali v predchádzajúcich článkoch. Zameriame sa preto na jednu z najčastejších komplikácií cukrovky a to je postihnutie dolných končatín.

Nazýva sa diabetická noha.

Vzniká následkom postihnutia cievneho a nervového systému dolných končatín. Záujmom každého pacienta-diabetika by mal byť dobrý stav dolných končatín. Prioritou preňho by malo byť to, aby si uchoval nohy čo najdlhšie zdravé a výkonné. Zdravé nohy sú predpokladom pre telesný pohyb a aktivitu. Zdravé nohy sú preto základným predpokladom pre udržanie kvality života.

Diabetická noha je výsledkom cievnych, nervových, kostných a kĺbových porúch, ktoré sú následkom dvoch kľúčových negatívnych faktorov.

Je to poškodenie nervov a porucha krvného zásobenia dolných končatín. Diabetická noha je závažné ochorenie, ktoré znamená výrazný zásah do života každého diabetika. Diabetická noha je spojená s viacerými závažnými komplikáciami. Najhorším scenárom pri diabetickej nohe je amputácia končatiny. Pokročilé štádiá diabetickej nohy sa prejavujú oslabením a stratou citlivosti na chlad, tlak, dotyk i teplo. Dochádza k strate vegetatívnych funkcií, poruchám regulácie prekrvenia a poruchám potivosti a lokálnej termoregulácie. Koža na postihnutej končatine mení svoj vzhľad, kvalitu a vlastnosti. Koža je suchá, zrohovatená, ľahko náchylná na mechanické poškodenie a následnú infekciu kože a podkožných tkanív.

Kľúčovú úlohu pri vzniku diabetickej nohy zohráva porucha prekrvenia dolných končatín.

Prudko akceleruje proces aterosklerózy. Stav je komplikovaný prítomnosťou ďalších sprievodných faktorov ako je fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina tukov v krvi, slabá a zanedbaná fyzická aktivita. Diabetická noha je charakterizovaná vznikom a prítomnosťou takzvaného diabetického vredu. Diabetický vred býva infikovaný a jeho liečba si vyžaduje dlhodobú a často opakovanú antibiotickú liečbu. Dlhodobú lokálnu liečbu u kožného lekára, prípadne chirurga. Liečba niekedy trvá veľmi dlho, vred sa dlho a ťažko hojí, má tendencie recidivovať. Predstavuje výraznú záťaž pre pacienta i pre ošetrujúci zdravotnícky personál.

Liečba diabetického vredu je časovo i finančne nákladná.

Predstavuje značnú záťaž pre verejné financie. Všetky snahy by mali preto smerovať k tomu, aby sa eliminovali riziká jeho vzniku. Diabetická noha a prípadný vznik vredu by mal byť pre diabetika dostatočným varovaním, aby venoval dostatok času a pozornosti starostlivosti o svojím nohám. K tomu patrí každodenné sledovanie nôh, nosenie správnej obuvi a predpísané kontroly u odborníkov.

Strom Zdravia 2