Hyperglykémia

Hyperglykémia je stav, charakterizovaný vysokou hladinou cukru v krvi.

Hyperglykémia môže potenciálne byť závažnou akútnou komplikáciou cukrovky. Samozrejme záleží, aká vysoká je hladina cukru. Záleží, ako rýchlo a ako dynamicky táto hladina stúpa. Samozrejme, záleží i na konkrétnom pacientovi. Rozdiely sú individuálne.

Ketoacidóza je hyperglykemická komplikácia u diabetikov, ktorí sa liečia inzulínom.

Táto akútna komplikácia vzniká nedostatočným vedením a edukáciou pacienta. Zvlášť nebezpečnou je u detských pacientov, liečených inzulínom. Príčinou môže byť nepodanie inzulínu, jeho zlým dávkovaním, vážna porucha životosprávy, či ako priamy následok iného prebiehajúceho ochorenia. Diabetik, liečený inzulínom je vždy rizikový pacient. Jeho stav závisí od liečby a dodržiavania režimových pravidiel. Ketoacidóza je stav, sprevádzaný vysokými hladinami cukru v krvi, celkovým prekyslením organizmu a vysokou koncentráciou ketolátok v krvi a v moči. Typický je acetónový zápach z dychu pacienta. V kritických prípadoch môže nepoznaná a neliečená ketoacidóza viesť až k smrti pacienta. Predovšetkým v minulosti predstavovala veľmi vážny medicínsky problém. Každý diabetik by mal mať pravidelne monitorovanú hladinu cukru v krvi, aby sa predišlo tejto veľmi nepríjemnej komplikácii. Zvýšenie tejto hladiny nad 15 mmol/l je vážnym varovným príznakom. Rovnako tak, prítomnosť ketolátok v moči je varovným príznakom možnej ketoacidózy.

Hyperosmolárna kóma je komplikácia, ktorá postihuje ľudí s diabetom II. typu.

Týchto diabetikov je nepomerne viac. Sú liečení perorálnymi antidiabetikami. Táto komplikácia postihuje predovšetkým starších diabetikov. Starší ľudia majú častejšie problém s dodržiavaním pitného režimu. Oveľa častejšie dochádza u nich k dehydratácii. Dehydratácia môže u diabetika II. typu vyústiť až k postupnej hyperosmolarite a nakoniec až ku kóme. Základnou metódou liečby je vždy postupná a opatrná rehydratácia takého pacienta. Vo väčšine prípadov ide o akútny stav, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu. Pozor na starých ľudí s diabetom II. typu ! Pozor na ich pitný režim, alebo súčasné užívanie liekov na odvodnenie ! Pozor na horúce letné dni ! Hrozí dehydratácia a komplikácie.

Strom Zdravia 2