Cukrovka a fajčenie

Fajčenie je najrozšírenejšia spoločenská droga.

V spoločnosti ľahko a dobre tolerovaná. V dôsledku toho, viac ako tretina ľudí na Slovensku sú fajčiari. Vo svete je to podobné. Percentá fajčiarov sa od krajiny ku krajine mierne líšia, ale čísla zostávajú vysoké. Napriek intenzívnym snahám a kampaniam proti fajčeniu, na ktoré sa doteraz vynaložili obrovské prostriedky a množstvo energie. Problém fajčenia je široký a komplexný, pokúsme zostať pri diabetikoch a fajčení. Fakt, že fajčenie významne poškodzuje srdcovocievny systém je dobre známy a medicínsky potvrdený. Aj to, že cukrovka je veľmi významným rizikovým faktorom pri vzniku srdcovocievnych ochorení. Z toho vyplýva jasný záver.

Diabetik – fajčiar je veľmi rizikový pacient s vysokou pravdepodobnosťou srdcovocievnej komplikácie.

Toto riziko je neporovnateľne vyššie ako u nefajčiara. Odborníci vypočítali, že dĺžka života u diabetika-fajčiara sa skracuje o 10-15 rokov. A to je alarmujúce číslo. Podčiarkuje to, aké nebezpečenstvo predstavuje fajčenie u človeka s cukrovkou. Samotné fajčenie má devastujúci vplyv na ľudský organizmus.

Fajčenie má priamy vplyv na srdcovocievny systém, ale i na imunitu a metabolizmus človeka.

Následkom fajčenia stúpa hladina cukru v krvi, stúpa hladina inzulínu a stúpa i krvný tlak. To predstavuje stresovú situáciu pre funkciu ľudského organizmu. Fajčenie priamo poškodzuje cievnu výstelku- endotel, čo má za následok zhoršenie citlivosti organizmu na inzulín. To je podstata takzvanej inzulínovej rezistencie. Inzulínová rezistencia je základom cukrovky II. typu. Diabetológovia potvrdia, že hladiny cukru v krvi u fajčiarov bývajú vyššie. Nedostatočná kontrola hodnoty cukru v krvi a hyperglykémia sú bránou k vzniku chronických komplikácií diabetu. Cigarety obsahujú viaceré ťažké kovy. Napríklad kadmium. Ten zvyšuje pravdepodobnosť vzniku cukrovky. Sledovania dokázali, že výskyt cukrovky je podstatne vyšší u fajčiarov ako u nefajčiarov. Riziko je až 1,5 násobne vyššie. Prevencia fajčenia znižuje úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia a rovnako znižuje výskyt cukrovky. Fajčenie zvyšuje hladiny cholesterolu v krvi, zvyšuje sa hladina krvných doštičiek a fibrinogénu. To má za následok vznik a rozvoj aterosklerózy. Ateroskleróza znamená zhoršovanie cievneho zásobenia orgánov, zhoršenie ich prekrvenia a postupné upchávanie cievneho systému. Následok? Akútny infarkt srdca, náhla cievna mozgová príhod, upchatie ciev dolných končatín. Katastrofické scenáre. Lekári v nemocniciach potvrdia, že sú na dennom poriadku. Ich počet sa zvyšuje, veková hladina sa posúva smerom dole. Cievna mozgové príhoda u diabetika- fajčiara pred štyridsiatkou nie je žiadna rarita. Fajčenie významne ovplyvňuje i obezitu. Fajčiari štatisticky bývajú obéznejší ako nefajčiari. Navyše mávajú takzvanú abdominálnu formu obezity, ktorá je najnebezpečnejšia. Ďalšia kvapka do pohára a dôvod, aby diabetik nefajčil.

Ak môže diabetik naozaj niečo dôležité pre seba spraviť, tak prestať fajčiť.

Tým si podstatne zvyšuje šancu na dlhší a lepší život. Samotná cukrovka je závažné chronické ochorenie. Diabetik musí dodržiavať mnoho pravidiel v liečbe i životospráve. Fajčenie je to posledné, čo mu chýba.. Pri fajčení neexistuje žiadne bezpečné množstvo. Každá jedna cigareta je škodlivá. Pozor i na pasívne fajčenie! Prestať fajčiť znamená zlepšiť svoj zdravotný stav a predĺžiť si svoj život. Pre diabetika dvojnásobne.

Strom Zdravia 2