Ako používať inzulínovú pumpu

Inzulínová pumpa je jedným zo spôsobov podávania inzulínu.

Je to vysoko technicky prepracovaný inteligentný systém. Používa sa pri liečbe cukrovky I. typu a pri vybraných pacientoch s cukrovkou II. typu, kde zlyhala liečba tabletami a režimovými opatreniami. Použitie inzulínovej pumpy je moderný a vysoko bezpečný spôsob liečby inzulínom. Použitie je jednoduché a flexibilné. Inzulínová pumpa je malý, ľahký a nenápadný prístroj, pacient ju môže nosiť vo vrecku, alebo na opasku.

Inzulínová pumpa je vhodná pre deti i dospelých.

Inzulínová pumpa je prístroj, ktorý podáva do tela diabetika malé množstvo inzulínu kontinuálne po celý deň, pracuje teda vo svojej podstate ako podžalúdková žľaza, pankreas. Pumpa je prepojená so senzorom, pomáha udržovať stabilné hodnoty cukru v krvi. Pomocou presného dávkovania a na základe presného sledovania / monitorovania / pomáha zabrániť hypoglykémii / prudkému poklesu krvného cukru /. Napodobňuje prirodzenú sekréciu inzulínu. Má výrazné výhody. Zjednodušuje systém podávania inzulínu oproti klasickému podávaniu inzulínu jeden, dva, alebo trikrát denne. Použitie inzulínovej pumpy je považované za jednoduchý, spoľahlivý a efektívny spôsob liečby a podávania inzulínu. Pankreas počas dňa udržuje takzvanú bazálnu sekréciu inzulínu. Približne polovica vyprodukovaného inzulínu sa uvoľňuje v malých dávkach z pankreasu počas celých 24 hodín. Bazálna sekrécia udržuje stabilnú hodnotu krvného cukru počas celého dňa. Pri konzumácii potravy pankreas jednorázovo uvoľňuje zvýšené množstvo inzulínu. Táto nálož inzulínu sa nazýva bolusová sekrécia.

Presné dávkovanie pomáha udržovať stanovenú hladinu krvného cukru a je prevenciou vzniku náhlych a závažných hypoglykémií.

Prístroj signalizuje vždy, keď hladina cukru v krvi rýchlo klesá, alebo stúpa. Riziko náhleho poklesu, alebo naopak prudkého zvýšenia hladiny krvného cukru sa úplne minimalizuje. Inzulínová pumpa je malý computer. Dokáže reagovať na potrebu inzulínu a nahradiť pankreas. Pumpa naprogramuje potrebnú hladinu inzulínu. Inzulínová pumpa nepretržite dávkuje inzulín podľa reálnej potreby organizmu. Pumpa má široké programoví vybavenie. Má kvalitný a výkonný systém kontrolných a bezpečnostných mechanizmov a funkcií. Príslušenstvom inzulínovej pumpy môže byť i jej diaľkové ovládanie. Má významný bezpečnostný benefit. Predovšetkým u malých detí. Dokáže blokovať tlačidlá a tým zabrániť nežiadúcej manipulácii.

Strom Zdravia 2