Selfmonitoring cukru a glykemický profil

Každý diabetik si potrebuje pravidelne kontrolovať a monitorovať hladinu cukru v krvi.

Tento monitoring by mal byť pravidelný a systematický. Žiadne nárazové a živelné meranie, ale systematické a dlhodobé monitorovanie. Základný predpoklad pre kompenzáciu cukrovky. Každý informovaný a edukovaný diabetik vie, čo znamená selfmonitoring cukru. Nakoniec, je to jeho každodenný chlebíček..

Selfmonitoring je samostatné meranie hladiny cukru samotným pacientom.

Veľmi dôležitý nástroj v rukách každého diabetika. Nestačí zmeranie hladiny cukru pri kontrolnej návšteve u diabetológa. Každý deň je iný. Hladina cukru sa mení. Reaguje na vonkajšie a vnútorné podnety. Na príjem potravy, na aplikáciu inzulínu, alebo perorálnych liekov. Cukor v krvi reaguje na všetky zmeny.

Meranie cukru v krvi sa vykonáva pomocou glukometrov.

Používajú sa takzvané osobné glukometre. K dispozícii sú viaceré druhy glukometrov od rôznych výrobcov. Ich spoľahlivosť je pomerne vysoká. Krv na analýzu sa odoberá z končeku prsta po nabodnutí lancetou. Prúžky v glukometroch merajú hladinu cukru v krvi. Metóda nie je zložitá, ani komplikovaná. Dokáže ju bez problémov realizovať takmer každý diabetik. Výnimkou môžu byť len starí a dementní pacienti.

Selfmonitoring hladiny cukru je dôležitý nástroj v rukách každého pacienta.

Pomáha monitorovať stav hladiny cukru a efektívnosť liečby. Selfmonitoring je dôležitý nástroj pri nasadzovaní, alebo úprave liečby. Predovšetkým v prípadoch použitia inzulínu. Frekvencia meraní je individuálna. Závisí od konkrétneho pacienta, jeho stavu a kompenzácie diabetu a od druhu použitej liečby. V zásade platí, že liečba inzulínom vyžaduje častejšie meranie a dôslednejší monitoring.

Glykemický profil je dôležitým parametrom hodnotenia metabolickej kompenzácie.

Predovšetkým pacientov liečených inzulínom. U pacientov hodnotíme ich individuálne glykemické profily. Odborníci rozlišujú takzvaný malý a veľký glykemický profil. Pacienti si glykemické profily vo väčšine prípadov realizujú sami doma pomocou vlastného a samostatného selfmonitoringu.

Malý glykemický profil zahŕňa tieto merania :

Hladina cukru nalačno, hladina cukru po raňajkách, po obede a po večeri.

Veľký glykemický profil zahŕňa merania :

Hladina cukru nalačno, po raňajkách, pred obedom, po obede, pred večerou, po večeri, pred spaním. V prípade potreby i nad ránom medzi treťou a štvrtou hodinou nad ránom. Predovšetkým v prípadoch ranných hyperglykémií.

Strom Zdravia 2