Cukrovka a dedičnosť

Dedičnosť hrá významnú úlohu pri vzniku cukrovky.

Výskyt cukrovky v rodine je rizikový terén pre vznik cukrovky v jej nasledujúcich generáciách. Myslíme tým pokrvných potomkov. Deti, vnukov, pravnukov, synovcov, alebo netere. Cukrovka nie je prenosným ochorením! Neprenáša sa z manžela na manželku, alebo na členov domácnosti, pokiaľ nie sú pokrvní príbuzní nositeľa ochorenia. To na vysvetlenie pre tých, ktorí sa cukrovkou ešte nestretli a nemajú doteraz informácie. Je potrebné pre všetkých, ktorí majú v rodine diabetika, aby na to pamätali a venovali tomu pozornosť. Pravidelnými preventívnymi prehliadkami a potrebnými informáciami o príznakoch cukrovky. Na tento fakt treba myslieť už od detstva, cukrovka sa môže objaviť už v detstve.

Okrem dedičnosti sú dôležité i faktory prostredia.

V prvom rade výživa a stravovanie. Nasleduje pohyb a telesná aktivita. Cukrovke II. typu sa dá predchádzať dodržiavaním režimových opatrení a správnych návykov. Tu prichádza do popredia otázka správneho a zdravého životného štýlu. Pohybová kultúra, stravovacie návyky, udržiavanie správnej telesnej hmotnosti. Veľmi negatívnu úlohu zohráva fajčenie. Zníženie príjmu alkoholu, zníženie konzumácie nevhodných potravín ako sú mastné a vyprážané jedlá. Sladkosti, konzervované a solené potraviny sú negatívnymi faktormi zdravého životného štýlu. Naopak. Prevenciou je konzumácia čerstvej zeleniny a ovocia, ľahkých a zdravých jedál. Dostatočný pitný režim je základom zdravého životného štýlu. Pohybová aktivita, telesný pohyb a športovanie. Pobyt a pohyb v prírode, udržiavanie telesnej kondície sú dôležitou súčasťou zdravého štýlu.

Pri diagnostike cukrovky sa zameriavame na tieto rizikové skupiny :

1. výskyt cukrovky v rodine

2. zistené hraničné hodnoty hladiny krvného cukru v minulosti

3. nadváhu, alebo obezitu

4. vysoký krvný tlak, ochorenie srdca

5. zvýšené hodnoty tukov v krvi, teda cholesterolu a triglyceridov

6. zlé stravovacie návyky, absencia  telesnej aktivity, fajčiari, vek nad 50 r.

Menované skupiny ľudí sú výrazne viac ohrozené vznikom a prítomnosťou cukrovky II. typu. Na tieto skupiny by sa mali zamerať lekári pri diagnostike ochorenia. Cukrovka II. typu býva často spojená s vysokým krvným tlakom, nadváhou a vysokou hladinou tukov v krvi .

To sa nazýva metabolický syndróm.

Predstavuje významný rizikový faktor pre zdravie a budúcnosť pacienta. Metabolický syndróm je spojený s rizikom vzniku srdcových,cievnych a metabolických komplikácií.

Strom Zdravia 2