Cukrovka a riziko vzniku nádorov

Výskumy potvrdili, že pri cukrovke II. typu dochádza k častejšiemu výskytu niektorých onkologických ochorení.

Cukrovka II. typu a s ňou spojená obezita predstavujú významný rizikový faktor pri vzniku niektorých foriem nádorových ochorení. Onkologické ochorenia, pri ktorých sa zaznamenal dokázateľný nárast výskytu u pacientov s cukrovkou II. typu sú nádory pankreasu, nádory obličky, nádory maternice, prsníka a močového mechúra.

Osobitnou kapitolou sú nádory hrubého čreva a konečníka.

U diabetikov II. typu je zreteľne vyšší výskyt tohto nebezpečného a stále narastajúceho ochorenia. Výskyt tohto typu nádoru v populácii stále narastá. Postihuje stále nižšie vekové skupiny. Toto riziko sa zvyšuje u tých pacientov, ktorí sú liečení inzulínom. Podľa lokalizácie prevažujú nádory v dolnej časti hrubého čreva, v konečníku. Prognóza liečby tohto ochorenia je u diabetikov menej priaznivá. Rovnako úmrtnosť je u týchto pacientov vyššia. Vyššia frekvencia výskytu je u žien ako u mužov. Zistilo sa, že čím dlhšie je pacient liečený na cukrovku, tým riziko narastá.

Mechanizmy vzniku tejto súvislosti nie sú jasne potvrdené a vedecky objasnené.

Vedú sa stále diskusie o konkrétnych príčinách a vplyvoch. Tieto súvislosti sú v rovine predpokladov a sú predmetom vedeckého bádania. Každý diabetik by mal poznať tieto skutočnosti. Mal by sa dôkladne zamerať na prevenciu a včasné odhalenie nádorového ochorenia. Pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa a urológa. Pravidelné vyšetrovanie skrytého krvácania v stolici. To sú základné kroky, ktoré by mali byť v centre pozornosti každého diabetika. Mnohým onkologickým ochoreniam sa dá predchádzať, mnohé sa dajú účinne a efektívne liečiť, pokiaľ sú odhalené vo včasnom štádiu. Diabetik je rizikový pacient. Nielen z hľadiska samotnej cukrovky a jej komplikácií. Tiež z hľadiska vzniku niektorých nádorových ochorení.

Strom Zdravia 2