Citlivosť na hladinu cukru v krvi

Potraviny a ich glykemický profil, v skratke GI.

Rozdelili sme schematicky potraviny do skupín s nízkym a vysokým GI. Potraviny s nízkym GI sú tie, ktoré by mali byť preferované. Naopak tie s vysokým GI sú tie, ktoré by sme sa mali snažiť obmedzovať a eliminovať. Potraviny s vysokým GI vyvolávajú 2-4 hodiny po konzumácii mnohé symptómy a ťažkosti, ktoré vznikajú následkom prudkého vzostupu hladiny cukru v krvi, ktorá je sprevádzaná prudkým vylučovaním inzulínu.

Pokúsime sa stručne vymenovať tie symptómy a prejavy :

– zvýšené potenie, pocit tepla v tvári, vlhké ruky

– búšenie srdca, zvieranie na hrudníku

– nespavosť, prebúdzanie zo spánku

– únava, pocit neistoty, malátnosť, nesústredenosť, apatia

– bolesti žalúdka, plynatosť, potreba niečo zjesť

– vnútorný nepokoj, trasenie rúk, podráždenosť, náladovosť

– bolesti hlavy, zhoršená artikulácia, návaly krvi do hlavy

– závrate, pocit slabosti v nohách

Pokiaľ sa po konzumácii potravín s vysokým GI objavia menované príznaky, patríme k ľuďom, ktorí reagujú na pohyby cukru v krvi. Patríme k ľuďom s citlivosťou na hodnotu cukru v krvi, sme citliví na výkyvy cukru v krvi. Znamená to horšiu toleranciu hladu, vyššie vyplavovanie inzulínu a ukladanie tukov v organizme. To je dôvod upraviť jedálny lístok a zmeniť životosprávu. Zmeniť a nanovo prekopať doterajšie stravovacie návyky. Preferujme určite potraviny s nízkym GI .

Strom Zdravia 2