Oči a cukrovka, diabetická retinopatia

Jednou z najčastejších a najzávažnejších chronických komplikácií cukrovky je poškodenie zraku v dôsledku diabetickej retinopatie.

Pri tomto ochorení dochádza k závažnému zmenám očného pozadia. Cukrovka  môže byť príčinou výrazného poškodenia zraku až slepoty. Podľa štatistík je dokonca práve cukrovka najčastejším ochorením, ktoré spôsobuje slepotu. Pri poškodení zraku cukrovkou býva najčastejšie poškodená sietnica oka, to je diabetická retinopatia. Forma tohto ochorenia býva rozdielna pri I. a II. type cukrovky. Pri diabete I. typu dochádza k novotvorbe ciev na terči zrakového nervu, alebo na sietnici. Táto novotvorba je sprevádzaná novotvorbou väziva, ktoré ťahom sklovca na cievy spôsobuje krvácania do sietnice a sklovca. Pri diabete II. typu vznikajú uzávery drobných ciev v oku, čo spôsobuje poruchu prekrvenia častí sietnice. To sa prejavuje opuchom takzvanej žltej škvrny v oku. U diabetikov I. typu býva interval medzi zistením cukrovky a vznikom diabetickej retinopatie dlhší, spravidla viac rokov. U diabetikov II. typu je tento interval podstatne kratší.

Niekedy sa dokonca môže stať, že sa retinopatia zistí skôr ako vlastná cukrovka !

Diabetická retinopatia nebolí. Až v pokročilých štádiách ochorenia môže vzniknúť sekundárny zelený zákal, takzvaný glaukóm, ktorý spôsobuje bolesti oka. Opuch sietnice v oblasti žltej škvrny spôsobuje postupné zhoršovanie zrakovej ostrosti. Zhoršenie zrakovej ostrosti a zhoršenie kvality videnia znamená pokročilé poškodenie zraku. Keďže väčšina diabetikov II. typu sú ľudia vo vyššom veku, často pripisujú zhoršenie zraku iným príčinám, najčastejšie šedému zákalu. Prípadne to považujú za normálny prejav starnutia. Samozrejme, starnutím sa môže zhoršovať zraková ostrosť. Tá sa prejavuje hlavne zhoršovaním zaostrovania do blízka. V prípade diabetikov to znamená vylúčenie prítomnosti diabetickej retinopatie. Vznik a priebeh diabetickej retinopatia ovplyvňujú viaceré faktory. Na prvom mieste kompenzácia cukrovky. Významným faktorom je trvanie cukrovky. Faktormi, ktoré sa spolupodieľajú na vývoji tohto ochorenia sú fajčenie, vysoký krvný tlak, alkohol a niektoré lieky.

Nedostatočne a neefektívne liečená cukrovka s dlhodobo zvýšenými hladinami cukru v krvi je rozhodujúcim faktorom pri vzniku a vývoji tohto ochorenia.

S trvaním diabetu sa výskyt diabetickej retinopatie zvyšuje.Každý diabetik by mal mať pravidelne absolvovať vyšetrenia u očného lekára. Každý diabetik by mal mať vyšetrené očné pozadie raz do roka. Očný lekár posúdi potrebu a rozsah ďalších vyšetrení. Napríklad vyšetrenie na štrbinovej lampe, oftalmoskopiu, prípade angiografiu sietnice. Kvalitná a efektívna kompenzácia cukrovky a efektívna kontrola krvného tlaku sú základnými kameňmi úspešnej a efektívnej liečby diabetickej retinopatie. Pri liečbe diabetickej retinopatie sa okrem konzervatívnej, teda liekovej formy uplatňuje i liečba koaguláciou,  technikou laserovej koagulácie, alebo koaguláciou mrazom.

Strom Zdravia 2