Ako liečiť cukrovku II. typu

Cukrovka II. typu je najrozšírenejšie metabolické ochorenie.

Cukrovka II. typu je ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi. Zvýšenie nie je  spôsobené nedostatkom inzulínu, ale jeho nedostatočnou účinnosťou. Vzniká tým, že bunky a tkanivá nie sú schopné v dostatočnej miere spracovať dodávaný krvný cukor. Tkanivá majú málo receptorov, pomocou ktorých môže cukor vnikať do buniek a tkanív.

Príčinou cukrovky II. typu je takzvaná inzulínová rezistencia.

Cukrovka II. typu vzniká najčastejšie v dospelosti, alebo v starobe. Už sme spomínali, že na jej vzniku a vývoji sa podieľajú mnohé sprievodné faktory. V popredí je nadváha a obezita, nedostatok pohybu a telesnej aktivity. Sedavý spôsob života, nesprávne a neracionálne stravovanie. Cukrovka II. typu je časté a veľmi zákerné ochorenie. Prebieha často a dlho úplne bezpríznakovo, môže sa objaviť úplne náhodne pri bežnej preventívnej prehliadke, alebo rutinnom predoperačnom vyšetrení.

Cukrovka II.typu je často diagnostikovaná pri náhle vzniknutých ochoreniach srdca a ciev.

Často sa objaví v súvislosti so vznikom infarktu myokardu, alebo ischemickej choroby srdca. Často sa objaví u ľudí po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Tým, že toto ochorenie nemusí mať spočiatku žiadne výrazné klinické a subjektívne príznaky, nebýva včas diagnostikované. Tým, že sa o ňom nevie a ochorenie sa včas a dostatočne nelieči, vznikajú a vyvíjajú sa zdravotné komplikácie. Ich dôsledkom môže byť vznik závažných stavov. Spoločným menovateľom býva poškodenie cievneho systému, urýchlenie a zosilnenie procesov aterosklerózy malých a postupne i väčších ciev.

Dôsledkom je poškodenie pre život nevyhnutných orgánov.

Dominuje poškodenie koronárnych / srdcových /, mozgových ciev a ciev dolných končatín. Do popredia sa dostáva poškodenie obličiek a očí. Veľmi častou komplikáciou cukrovky je poškodenie nervov dolných končatín. Je klinicky a vedecky dokázané, že včasná a kvalitná liečba výrazne spomaľuje a odďaľuje vznik týchto komplikácií. Efektívna kontrola hladiny krvného cukru významne znižuje a eliminuje  vznik a vývoj týchto komplikácií. Cukrovka II. typu sa lieči úpravou životosprávy, dodržiavaním predpísanej diéty a pravidelným užívaním liekov. Lieči sa užívaním tabliet, alebo ich kombináciou, ktoré predpisuje diabetológ podľa aktuálneho stavu pacienta. Podľa hodnoty krvného cukru a prítomnosti komplikácií.

Dávkovanie a liečba je prísne individuálne, riadi sa stavom a potrebami konkrétneho pacienta.

Pri neúčinnosti liečby tabletami prechádza diabetológ pri liečbe cukrovky II. typu na aplikáciu inzulínu. Táto situácia vzniká vtedy, keď liečba tabletami nie je pri cukrovke II. typu schopná udržať hladinu krvného cukru na požadovanej úrovni. Vtedy je prechod na liečbu inzulínom nevyhnutný. Tento fakt treba každému pacientovi zrozumiteľne vysvetliť. To je dôležitým predpokladom dobrej spolupráce a efektívnej liečby. Cieľom liečby cukrovky II. typu je liečba krvného cukru, sprievodnej vysokej hladiny tukov a vysokého krvného tlaku. Každý pacient s cukrovkou II. typu by mal byť systematicky a odborne liečený u diabetológa. Cieľom liečby je dosiahnuť a udržať cieľové hladiny cukru v krvi.

Cukrovka II. typu je ochorenie, ktoré si vyžaduje systematickú spoluprácu mnohých odborníkov.

Spoluprácu diabetológa, všeobecného lekára, neurológa, internistu, očného lekára a ďalších odborníkov. Táto spolupráca je pre dobrú a efektívnu diagnostiku a liečbu nevyhnutná.

Strom Zdravia 2