Hypoglykémia

Hypoglykémia je akútna komplikácia cukrovky.

Príčinou  je prudký pokles hladiny cukru v krvi. Glykémia je hladina cukru v krvi. Odráža aktuálny stav hladiny cukru v krvi. Glykémia nalačno má byť za normálnych okolností do 6 mmol/l. Nízka hladina sa nazýva hypoglykémia. Klinické prejavy hypoglykémie začínajú vtedy, ak hladina cukru v krvi klesne pod 3 mmol/l. Hypoglykémia môže predstavovať pre diabetika akútne ohrozenie života a zdravia. Každý diabetik by mal byť presne informovaný o všetkých možných akútnych komplikáciách cukrovky, teda i o hypoglykémii. Hypoglykémia je život ohrozujúci stav, ktorý sa v môže skončiť až smrťou pacienta.

Hypoglykémia sa týka predovšetkým pacientov, ktorí sú liečení inzulínom.

Pacienti, ktorí si aplikujú inzulín sú ohrozenou skupinou z hľadiska možnej hypoglykémie. U pacientov, ktorí sú liečení perorálnymi antidiabetikami je hypoglykémia veľmi zriedkavá. Len pacienti liečený derivátmi sulfonylmočoviny môžu byť potenciálne ohrozený touto akútnou komplikáciou cukrovky. Ostatné preparáty hypoglykémiu nespôsobujú. Hypoglykémia vzniká najčastejšie ako následok predávkovania inzulínom. Pacient si aplikuje viac inzulínu, ako jeho organizmus aktuálne potrebuje. Požiadavka organizmu na inzulín sa mení v závislosti od stavu pacienta a jeho aktuálneho stravovacieho režimu. Práve diétne chyby a zanedbanie režimu môže navodiť vznik hypoglykémie.

Príčiny hypoglykémie.

Okrem predávkovania inzulínom to môžu byť i ochorenia pečene, obličiek, či požitím väčšieho množstva alkoholu. Rovnako akútne ochorenia, septické stavy, úrazy, či iné závažné zmeny zdravotného stavu môžu pre diabetika znamenať zvýšené riziko vzniku hypoglykémie. Opatrnosť v prípade diabetika je vždy namieste ! Diabetici predstavujú vždy rizikovú skupinu pacientov.

Príznaky hypoglykémie.

Prvými varovnými príznakmi hypoglykémie býva pocit hladu, nepokoj, tras a búšenie srdca. Postupne sa pridáva únava, poruchy správania a koncentrácie. Reč sa stáva nezrozumiteľnou, pocity mdloby a kŕče. Pacient postupne stráca vedomie a kontakt s okolím. Tento proces prebieha niekedy pomaly, inokedy má rýchly a dramatický priebeh. Pacient upadá do kómy. Stav si vyžaduje rýchly a efektívny zásah.

Ako liečiť hypoglykémiu ?

Veľmi dôležitá otázka. Každý, kto má vo svojej rodine, či vo svojej blízkosti diabetika, mal by poznať všetky možné akútne komplikácie ochorenia. Preto, aby vedel rýchlo a efektívne zasiahnuť v prípade potreby. Hypoglykémia sa v zásade rieši podaním cukru. V prípade ľahkej hypoglykémie je to podanie cca 100 mg zložitých sacharidov. Napríklad chleba, pečiva, či ovocia. V prípade pokročilej hypoglykémie je potrebné podať rýchlo jednoduchý cukor. Kocku cukru, alebo sladený nápoj. V žiadnom prípade nepoužívať umelé sladidlá ! Prednosť majú jednoduché cukry ako glukóza, či fruktóza. Diabetici, ktorí užívajú inzulín majú v často doma hormón glukagón, ktorý sa môže podkožne aplikovať. Ten uvoľnením zo zásob zvyšuje hladinu cukru v krvi. Hladinu cukru v krvi monitorujeme glukomerom.

Strom Zdravia 2