Ako liečiť cukrovku I.typu

Cukrovka I. typu je spôsobená tým, že pankreas nie je schopný vyprodukovať dostatočné množstvo inzulínu

Inzulín je hormón, ktorý je zodpovedný za spracovanie cukru v organizme a udržanie normálnej hladiny cukru v krvi. Cukrovka I.typu sa musí liečiť podávaním inzulínu. Inzulínová liečba sa pri cukrovke I. typu podáva od začiatku ochorenia, hneď po stanovení diagnózy. Inzulínová liečba sa podáva niekedy i pri cukrovke II. typu. V tom prípade, ak sa nepodarí dosiahnuť požadované hodnoty krvného cukru režimovými opatreniami, diétou a perorálnymi tabletami. Problémom býva vo viacerých prípadoch neochota pacientov s podávaním inzulínu. Tieto obavy a predsudky nie sú opodstatnené. Je to otázka zvyku a prekonania psychických zábran. Potvrdí to každý diabetik, ktorý má skúsenosti s podávaním inzulínu. Opak je skôr pravdou, pacienti po začatí inzulínovej liečby väčšinou udávajú zlepšenie stavu. Cítia sa lepšie, sú viac fyzicky i psychicky výkonní a menej unavení.

Inzulín sa podáva injekčne, podkožnou aplikáciou.

Pri výbere aplikačnej techniky sa dnes diabetológ rozhoduje medzi inzulínovou striekačkou, inzulínovým perom, alebo inzulínovou pumpou. Snahy o aplikáciu inzulínu pomocou tabliet neboli v minulosti úspešné. Aplikácia pomocou inzulínových striekačiek je v rámci Európy na ústupe. Viac sa uplatňuje technika podávania inzulínu pomocou inzulínového pera, alebo inzulínovej pumpy. Tieto spôsoby aplikácie napomáhajú lepšej a efektívnejšej spolupráci s pacientom a umožňujú presnejšie dávkovanie liečby. Výhodou je väčšia presnosť, diskrétnosť, zvýšenie kvality života a nižšia časová náročnosť aplikácie. V klinickej praxi sa používajú viaceré typy inzulínových pier, navzájom sa líšia technickým vybavením a štandardom. Odlišujú sa druhom použitého materiálu. Jednou z výhod pri použití inzulínového pera je pohodlná aplikácia.

Stanovené technické parametre :

– spôsob nasadenia zásobníka, nastavenie dávky, minimálnej a maximálnej dávky

– dávkovací interval

– farba a veľkosť písma na číselníku

– sledovanie nastavenej dávky zvukovým signálom

– signál ukončenia podávania inzulínu

– tlakom potrebným na zatlačenie dávkovača

Tieto technické parametre a vlastnosti určujú životnosť inzulínového pera a výber vhodného typu pera pacientmi i lekármi. Zdravotné poisťovne na Slovensku hradia výmenu inzulínového pera raz za 3 roky, pri baterkových perách raz za 2 roky. Niektoré perá majú pri správnom používaní podstatne dlhšiu životnosť.

Výhody používania inzulínového pera :

1. presnosť dávkovania inzulínu

2. jednoduchosť a väčšia rýchlosť podania

3. diskrétnosť pri podávaní, pohodlnosť, flexibilita

4. menšia bolestivosť pri vpichu

5. zníženie straty inzulínu, termostabilita inzulínu v inzulínovom pere

Strom Zdravia 2