Zdravie a jeho hodnota

Zdravie je základná životná hodnota.

Zdravie je hodnota, lebo má nevyčísliteľnú cenu. Kto si trúfa vyčísliť jeho cenu? Každý by povedal inú cifru a každý by sa mýlil. Vlastnosťou hodnoty je, že sa nedá kvantifikovať. Tým sa hodnota líši od ceny. Auto môže mať svoju cenu, dom môže mať cenu, hodinky môžu mať cenu. Hodnota ju nemá. Hodnota je hodnota. Hodnotu považujeme za viac ako cenu. Zdravie, pokoj, priateľstvo, rodina, alebo dôvera sú hodnoty, ktoré sú nevyčísliteľné. Nedajú sa kúpiť ani objednať. Buď ich máme, alebo nám chýbajú. Predstava dnešného človeka o úspechu a bohatstve je často spätá s množstvom peňazí, bonitných nehnuteľností, či inou formou luxusu. To sú len materiálne statky, nie trvalé hodnoty. Môžu pomôcť, zvýšiť kvalitu života i osobnú nezávislosť, ale nemôžu nahradiť skutočné hodnoty.

Zdravie dáva človeku radosť zo života a optimistický pohľad do budúcnosti.

Zdravie je hodnota, ktorá dáva kvalitu každodennému životu. Zdravie je základ telesnej a duševnej výkonnosti. Zdravie je bohatstvo, ktoré sa nedá ukradnúť, ani spreneveriť. Ale, pozor !  Dá sa stratiť. A to celkom ľahko a rýchlo. Vlastnou hlúposťou, nezodpovednosťou a hazardom. Zdravie je nevyčísliteľná hodnota. To sme už konštatovali. Ak ju stratíme, nikde ju nekúpime. Zdravie stojí na čelnom mieste pomyselného rebríčka životných hodnôt. Komu to nie je jasné, mal by zapnúť svoj hodnotový budíček. Zapnúť včas, dokiaľ zdravie ešte máme.

Budovanie zdravia je celoživotný proces.

Začína v detstve a končí smrťou. Budovanie zdravia potrebuje svoju stratégiu. Stratégia a disciplína sú základom budovania zdravia. Nádej nestačí. Alibizmus a spoliehanie na náhodu nie je stratégia, skôr lotéria. Niekomu môže dlhšie vychádzať. Iný prehráva od začiatku. Budovanie životnej pohody a zdravia sú spojené nádoby. Cesty k nim sa nápadne podobajú. Sú vydláždené úsilím, disciplínou a trpezlivosťou. Dôvera vo vlastné sily a schopnosti je pridaná hodnota na tejto dlhej a namáhavej, ale zároveň i peknej a poučnej ceste.

Strom Zdravia 2