Hodnota zdravia

Zdravie je základná životná hodnota.

Zdravie je hodnota, lebo má nevyčísliteľnú hodnotu. Kto si trúfa odhadnúť jeho cenu ? Každý by povedal inú cifru a každý by sa mýlil. Zdravie je hodnota, lebo má nevyčísliteľnú cenu. Vlastnosťou hodnoty je, že sa nedá kvantifikovať. Tým sa hodnota líši od ceny. Auto môže mať svoju cenu, dom môže mať cenu, hodinky môžu mať cenu. Hodnota ju nemá. Hodnota je hodnota. Hodnotu považujeme za viac ako cenu.  Zdravie, pokoj, priateľstvo, rodina, alebo dôvera sú hodnoty, ktoré sú nevyčísliteľné. Nedajú sa kúpiť ani objednať. Buď ich máme, alebo nám chýbajú. Predstava dnešného človeka o úspechu a bohatstve je často spätá s množstvom peňazí, bonitných nehnuteľností, alebo inou formou luxusu. To sú materiálne statky, nie hodnoty. Môžu pomôcť, zvýšiť kvalitu života i osobnú nezávislosť,nemôžu nahradiť hodnoty.

Zdravie dáva človeku radosť zo života a optimistický pohľad do budúcnosti.

Hodnota, ktorá dáva kvalitu každodennému životu. Zdravie je základ telesnej a duševnej výkonnosti. Zdravie je bohatstvo, ktoré sa nedá ukradnúť. Pozor, ale.. Dá sa oň prísť. Vlastnou hlúposťou, nezodpovednosťou a hazardom. Je to nevyčísliteľná hodnota. Ak ju stratíme, nikde ju nekúpime. Zdravie stojí na čele pomyselného rebríčka životných hodnôt. Komu to nie je jasné, mal zapnúť svoj hodnotový budíček. Najlepšie zapnúť vtedy, dokiaľ zdravie ešte máme.

Budovanie zdravia je celoživotný proces.

Začína v detstve a končí smrťou. Budovanie zdravia potrebuje svoju stratégiu. Stratégia a disciplína sú základom budovania zdravia. Nádej nestačí. Alibizmus a spoliehanie na náhodu nie je stratégia, skôr lotéria. Niekomu môže dlhšie vychádzať. Iný prehráva od začiatku. Budovanie životnej prosperity a zdravia sú spojené nádoby. Cesty k nim sa nápadne podobajú. Sú vydláždené úsilím, disciplínou a trpezlivosťou. Dôvera vo vlastné sily a schopnosti je pridaná hodnota na tejto dlhej a namáhavej, ale i peknej ceste.

Strom Zdravia 2