Sebadisciplína ako predpoklad zdravia

Sebadisciplína a sebaovládanie sú základnou podmienkou na udržanie vlastného zdravia.

Ak platí, že sebadisciplína je cesta k dosahovaniu cieľov, tak pre zdravie to platí mnohonásobne. Naša disciplína je to, čo nám pomôže udržať vlastné zdravie. A práve sebadisciplína nám najčastejšie chýba. Výsledok poznáme..

Žiť zdravo znamená, predovšetkým žiť disciplinovane !

Krátka, jasná a výstižná poučka. Žiadne tajomstvo ani žiadny zázračný recept. Práve celoživotné dodržiavanie sebadisciplíny a vlastné sebaovládanie je spoľahlivá cesta k dosiahnutiu osobných zdravotných cieľov.

Sebadisciplína je zároveň najúčinnejšia forma prevencie.

Žiaľ, realita je úplne iná. Nekontrolujeme sa. Neovládame svoje pudy a slabosti. Ako príklad môžeme uviesť fajčenie. Koľko fajčiarov už sľubovalo, že prestane ? A výsledok ? Spočítame ich na jednej ruke. Poznajú škodlivosť fajčenia, vedia koľko peňazí ide hore komínom, ale nakoniec má cigareta predsa navrch. Nasledujú výhovorky. Výhovorky a zdôvodnenia. Ľudová tvorivosť nepozná hraníc. Pritom, príčina je jasná. Fajčiar nedokáže ovládať svoju slabosť. Chýba mu vôľa a disciplína.

Alebo, iná zaujímavá oblasť života. Stravovanie.

Prejdime k stravovaniu a jeho negatívnym dôsledkom ako sú nadváha a obezita. Nebolo o ničom popísaných toľko článkov, poučení a informácií ako práve o obezite a chudnutí. Tisíce odborných i laických skúseností a názorov. Všetko je jasné. Vieme, čo máme jesť. Vieme, na čo si máme dávať pozor. A výsledok ? Bieda. Všetci adepti na chudnutie zabudli, že základným predpokladom chudnutia je ich vlastná sebadisciplína. Koľko vydržia ? Týždeň, dva.. Potom sa všetko vracia do starých koľají. Tomu zodpovedá i výsledok. Zabudli, že základným predpokladom na dosiahnutie cieľa je vydržať.

Ak chceme vydržať, potrebujeme disciplínu.

Disciplína je účinná zbraň v našich rukách. Musíme sa vedieť ovládať. Môžeme hovoriť o mnohých príkladoch. O nedostatku pohybe, o pití alkoholických nápojov, alebo hraní na počítači. To všetko sú zlozvyky. To všetko sú zlé stereotypy. Ak chceme vykročiť vpred, musíme ich prekonať. Aby sme ich prekonali, máme v rukách jednoduchý a účinný nástroj. Našu sebadisciplínu. Nie je to ľahké úloha. Len disciplína a ovládanie dokážu zaručiť pokrok.

Strom Zdravia 2