Farmakologická doba

Žijeme v skutočnej farmakologickej dobe !

Nič výstižnejšie nás nenapadá. Dnešná doba má mnoho prívlastkov. Technologická, informačná, alebo globalizovaná. To všetko asi platí. No chýba jeden prívlastok, ktorý nám stále trochu uniká. A predsa jasne definuje dnešnú dobu. Naozaj, žijeme v dobe farmakologickej. Farmakológia je všetko, čo má do činenia s liekmi. To je zjednodušená definícia. Odborníci by možno trochu namietali, ale teraz nepíšeme pre odborníkov, ale pre bežných ľudí.

Lieky sa stali integrálnou súčasťou nášho dnešného života.

Lieky konzumujeme v nezvyčajne veľkých množstvách a rôznych kombináciách. Lekári 19. storočia by padali od úžasu.. Liek sa stal akýmsi symbolom života a zdravia. Lieky majú svoju dôležitú a nezastupiteľnú úlohu. Pomáhajú ľuďom prekonať zdravotné problémy a pomáhajú im udržiavať zdravie a kvalitu života. To je ich úloha a poslanie. Lieky sa stali žiaľ i predmetom veľkého biznisu a zdrojom veľkých ziskov. Ani ten najlepší úmysel nedokáže odolať tomuto vábeniu. Liekov sa vo svete konzumuje stále viac. Výrazne tomu napomáha reklama. Skrytá i otvorená. Reklama na lieky používa najrafinovanejšie spôsoby a metódy. Skrytým cieľom reklamy je presvedčiť o ich zázračných a nenahraditeľných účinkoch. Nielen chorých, ale i zdravých ľudí. A hlavne, presvedčiť lekárov. Každý lekár chce pre svojich pacientov to najlepšie. Lieky ponúkajú často rýchlu a pohodlnú cestu. I vtedy, keby to išlo i bez liekov. Samozrejme za cenu istej námahy a odriekania. Prehltnúť liek je ľahšie..

Lieky užívame preto, aby sme žili. Určite nežijeme preto, aby sme užívali lieky !

Obrovské investície do výroby a propagácie liekov priniesli ovocie. Spotreba liekov stále rastie, nové lekárne vyrastali ako huby po daždi.. Stále prichádzajú nové lieky. Teda často i staré lieky pod novými názvami. V iných obaloch, s iným množstvom tabliet. Údajne výhodnejšie pre pacienta.. Zisk putuje inde. Vo všetkej skromnosti treba povedať, že neexistuje žiadny univerzálny liek na všetko. S liekmi dnes jednoducho žijeme. Bez obmedzenia časom, priestorom ani ročným obdobím. Lieky sa predpisujú od detstva. S pribúdajúcim vekom ich pribúda.

Lieky sa dnes nepoužívajú len na liečbu chorých ľudí, ale ako súčasť starostlivosti o zdravých ľudí.

Stále viac. Lieky nosíme v batožine. Máme ich v pracovnom stole, alebo v aute. Každý niečo. Lieky proti bolesti hlavy, proti nafukovaniu, nádche, alebo niečo na ukľudnenie. Žijeme jednoducho v modernej chemickej dobe. Chémia a farmakológia zapustili pevné korene. Mnoho ľudí už stratilo kontrolu. Nevedia žiť bez liekov. Sú závislí. Často len duševne. To je silná závislosť. Primárnou príčinou je strach. Z choroby, bolesti, či zdravotných komplikácií. No choroba je prirodzenou súčasťou života. Choroby tu vždy boli a budú. Ľudské telo nie je dokonalé. Nie je to dokonalý stroj, ani perpetum mobile. Lieky potrebujeme. Potrebujeme i zdravý rozum a zodpovednosť. Lieky používajme s rozumom.

Strom Zdravia 2