Viera ako navigácia

Vždy existuje nejaké riešenie.

Aj najťažší problém má riešenie. Vždy existuje cesta, ako prekonať krízu. Niet horšej alternatívy, ako rezignácia. Nádej je protikladom rezignácie. Osobná navigácia na ceste z problémov. Človek dokáže veľa. Dokáže prekonať problémy. Prekonať zdravotné ťažkosti a naštartovať nový, kvalitnejší život. Poznáme veľa pozitívnych príkladov. Kto má vieru, nepodlieha skepse ani pesimizmu.

Viera je cesta z každej krízy !

Na konci každého tunela je svetlo. Naša viera nám ukáže cestu. Viera dodáva silu, odhodlanie i vytrvalosť. Hovorí sa, že nádej nie je stratégia. Súhlasíme. Nádej je pozitívna vnútorná energia, ktorá nám dáva silu prekonať problémy. Život človeka je sprevádzaný krízami a skúškami. Zdravie človeka prechádza pokojnými, ale i turbulentnými obdobiami. Len blázon môže veriť tomu, že sa počas života nestretne s krízami a prekážkami. Každý z nás je vystavený životným skúškam. Trvale šťastný a bezproblémový život je ilúzia. Prekonávanie prekážok a ťažkostí nám otvára nové obzory. Stávame sa zrelšími, múdrejšími, skúsenejšími a pokojnejšími. Silnejšími a disciplinovanejšími. Nič netrvá večne ! Ani šťastie, ale ani problémy !

Dôvera je základ úspechu.

Bez dôvery nie je úspech. Strata dôvery znamená často porážku. Dôvera nám dáva vnútornú hodnotu a vonkajšiu legitimitu. Dôvera je hodnota človeka. Ten, kto stratí dôveru, ten stratí i hodnotu. Dôvera je spojená s integritou.

Vnútorná integrita je jednota slov a činov.

Len skutočne integrovaný človek môže dosiahnuť ciele. Integrita je jednota mysle, citov a skutkov. Myslieť globálne, konať lokálne. Alebo inak. Robiť cieľavedomo, systematicky, trpezlivo a disciplinovane. Mať jasno v hlave i v činoch. Skutky a jednotlivé kroky by nemali byť v rozpore s mysľou a charakterom. Váhavosť, nerozhodnosť a nedisciplinovanosť sú prejavmi nedostatku vnútornej integrity.

Strom Zdravia 2