Únava lekárov

Lekári sú často unavení, až vyčerpaní.

Lekári sú tiež len ľudia. Majú právo na únavu. Vykonávajú ťažkú a zodpovednú prácu. Rozhodujú o zdraví a živote pacientov. To je namáhavá a vyčerpávajúca práca. Fyzicky i duševne. Ich práca si vyžaduje plné nasadenie a koncentráciu. A nielen to. V prípade chirurga, či traumatológa ide o niekoľkohodinové namáhavé a rizikové operácie. To predstavuje dramatickú fyzickú záťaž. Na kĺby, na chrbticu, či oči lekára, ktorý je niekoľko hodín pri operačnom stole. A jednou operáciou to často nekončí.. Mnohí lekári sú dnes naozaj objektívne vyčerpaní.

Vyčerpaný lekár predstavuje reálne riziko a nebezpečenstvo pre pacienta.

Lekárov je dnes málo. V celej Európe. Slovensko nie je výnimka. Naopak. Na Slovensku sa personálna situácia v zdravotníctve dramaticky zhoršuje. Mladých lekárov je málo. Absolventi lekárskych fakúlt odchádzajú za lepšími podmienkami húfne do zahraničia. Stará generácia lekárov pomaly dosluhuje. Stredná generácia je vyčerpaná a frustrovaná. Z množstva práce i z pracovných podmienok. V niektorých lekárskych odboroch je situácia pomaly kritická. Všeobecných lekárov, pediatrov, či stomatológov je stále menej. Ich priemerný vek stále stúpa. Kompetentné orgány situáciu zľahčujú a bagatelizujú.

Personálna situácia v zdravotníctve predstavuje vážne a reálne nebezpečenstvo do blízkej budúcnosti.

Lekárov bude stále menej. Pacientov neubudne. Naopak. Populácia starne a chorobnosť sa zvyšuje. Nápor na lekárov sa bude logicky stupňovať. Ich pracovná vyčerpanosť sa bude zvyšovať. Unavený a prepracovaný lekár predstavuje významný rizikový faktor. Lekári dnes bežne pracujú okrem svojich štandardných 160 hodín mesačne i 100-120 hodín nadčasov ! V nemocniciach slúžia bežne 6-8 pohotovostných služieb mesačne. To nie je normálny stav. Mnohí pracujú i 36 hodín nepretržite. Kto to vydrží ? Baník, policajt, robotník pri páse ? Dokonca aj profesionálny vodič má po niekoľkých hodinách predpísanú povinnú prestávku. Lekár nie. Musí stále robiť naplno. Žiadna oficiálna prestávka. Iste, dá sa namietať. Sú ľahšie i ťažšie dni. To určite áno, ale dĺžka času nepustí. 36 hodín je stále 36 hodín. Tým trpí nielen samotný lekár, ale i jeho vlastná rodina. Lekár nemôže žiť plnohodnotný a pokojný život.

Unavený a vyčerpaný lekár môže robiť chyby.

Tieto situácie sa bohužiaľ stávajú. Väčšinou sa pozerá len na jednu stranu mince. Teda zo strany pacienta. Je to logické a legitímne. Bolo by sa treba pozrieť i na opačnú stranu. Na situáciu a podmienky, v ktorých lekár pracoval a liečil. Nebol unavený a vyčerpaný ? Nikdy sme nepočuli, že by niekto položil takú otázku. Lekári majú často v dôsledku únavy a chronického vyčerpania sami po čase závažné zdravotné problémy. Veľká časť lekárov sa lieči na chronické ochorenia. Mnohí lekári i predčasne umierajú.

Pacienti sa často sťažujú na nedostatok empatie a komunikácie.

Samozrejme, je to chyba. Pod túto chybu sa z veľkej časti podpisuje práve únava a vyčerpanosť. Ktorý vyčerpaný človek má energiu komunikovať a vysvetľovať ? Musí zvládať veľa úloh a nesie veľkú zodpovednosť. Očakávajú sa od neho špičkové výkony. Stále. Ráno i v noci. Vyčerpávajúca a nadčasová práca sa dnes stáva objektívnym rizikom. Pre pacientov, ale i pre samotných lekárov. Pacient potrebuje oddýchnutého, pokojného a sústredeného lekára. Lekára s chuťou a časom na komunikáciu. Únava je prekážka.

Strom Zdravia 2