Umenie lekára

Buďme objektívni a držme sa faktov.

Moderná medicína veľa dokázala. Poznatky modernej medicíny umožnili kvalitnú diagnostiku a účinnú liečbu ochorení. Mnohým zachránila moderná medicína život. Mnohým ho výrazne skvalitnila a predĺžila. Aká bola priemerná dĺžka života na začiatku 20. storočia ? Okolo 30 rokov. Ľudia bežne zomierali na zdanlivo banálne infekčné ochorenia, alebo malé úrazy. Novorodenecká úmrtnosť bola mnohonásobne vyššia ako dnes. Ešte v polovici minulého storočia bola priemerná dĺžka života okolo 50 rokov. Aká je dnes ? Priemerná dĺžka života na Slovensku u mužov niečo nad 72 rokov a u žien viac ako 78 rokov. A stále sa predlžuje. Hoci pomaly, ale predlžuje. V krajinách s vyspelým zdravotníctvom, ako sú napríklad Holandsko, alebo Dánsko je priemerná dĺžka života nad 80 rokov.

Lekári dnes dokážu úspešne liečiť mnohé závažné chronické a onkologické ochorenia.

Na infekčné ochorenia sa umiera len zriedka. Mnohé ťažké úrazy a poškodenia zdravia dokážu lekári vyriešiť a vrátiť ľudí späť do života. Napriek tomu, nevládne v súčasnosti spokojnosť. Problémom nie je medicína ani lekári.

Skutočným problémom je systém zdravotníctva.

Systém zdravotníctva je neefektívny a pasívny. Je to čierna diera. Výsledkom sú nespokojní pacienti, nespokojní lekári a zvyšujúce sa dlhy. Zdravotníctvo nefunguje ako spravodlivý, motivačný a solidárny systém. Funguje bez ekonomickej a osobnej zodpovednosti. Ľudia, ktorí sa aktívne starajú o svoje zdravie a poctivo platia zdravotné odvody nie sú nijakým spôsobom motivovaní ani bonifikovaní. Sú skôr trestaní tým, že musia čerpať nekvalitné zdravotnícke služby. Naopak. Poznáme skupiny ľudí, ktorí nikdy nevložili do systému ani cent a drancujú zdravotný systém.

Dnešný zdravotný systém je nespravodlivý a demotivačný.

V skutočnosti je to nespravodlivý a pseudosolidárny systém. Je to sociálne inžinierstvo s udržiavaním umelej dostupnosti ako základným motívom. Bez ohľadu na kvalitu a štandard. Zásluhovosť a spravodlivosť úplne absentujú. Nemotivuje dobrých a kvalitných lekárov. Nemotivuje a nepodporuje zodpovedných ľudí. Zdraví a zodpovední ľudia sú viac obeťami ako víťazmi. Jediné, čo ich môže uspokojiť je fakt, že nemusia vôbec zdravotnú starostlivosť čerpať.

Strom Zdravia 2