Individuálny zdravotný rast

Všetko je v pohybe !

Každý človek sa vyvíja. Rastie, dospieva a starne. Mení sa jeho zdravotný stav i telesná a duševná kondícia. Každý je iný. Každý má iné predpoklady a genetický základ. Každý žije a pôsobí v rozdielnych podmienkach. Individuálne rozdiely vždy existujú. Zároveň existujú všeobecné činitele, ktoré pôsobia na každého z nás. Počas nášho osobného vývoja sa menia záujmy a priority. Každý vek a každá životná etapa má svoje vlastné a typické. V detstve sa o naše zdravie starajú rodičia. Ako dospievame, zodpovednosť sa prenáša na nás. Dospelý človek je sám zodpovedný za svoje zdravie. Zdravý, aktívny a výkonný človek je väčšinou ten, ktorý sa dočká istého stupňa šťastia a prosperity. Samozrejme, s veľkými individuálnymi rozdielmi. Naopak, chorý a nevýkonný človek má problémy. Nedosahuje dobré výsledky. Nemá dostatočnú výkonnosť a v konkurenčnom boji ťahá za kratší koniec. Predpokladom dlhodobého uplatnenia je pevné zdravie. Zdravie treba počas celého života systematicky budovať, udržovať a chrániť. Nespoliehať sa na náhody a priazeň osudu.

Nádej nie je stratégia !

Naše zdravie je náš cieľ. Potrebuje reálny a individuálny program. Konkrétne kroky, správne rozhodnutia. Zdravie je výsledkom nášho dlhodobého a systematického snaženia. Dielom našej práce, aktivity a zodpovednosti. Cesta začína od detstva a mladosti. Na význame získava v produktívnom veku. Práve toto obdobie býva kameňom úrazu. V tomto období dochádza k najväčším chybám a zanedbaniu zdravotného stavu. V tomto období dominujú iné priority. Zdravie zostáva bokom. Toto konanie a uvažovanie si raz vypýta svoju daň.

Zdravie treba chrániť, pokiaľ ho máme.

Pokiaľ ho stratíme, náklady budú vysoké. Obnova a sanácia zdravia si vyžiada oveľa väčšie náklady i osobné obete. Ľahšie je niečo udržať, ako niečo znovu získať. Také je univerzálne pravidlo. Veľká časť ľudí v produktívnom veku podceňuje úlohu zdravia. Negujú realitu. Spoliehajú sa na priaznivý osud. Zlá taktika. Nezodpovedná a ľahkomyseľná. Opak je pravdou ! Práve v tomto období treba v prvom rade myslieť na vlastné zdravie. Brať zdravie ako významnú prioritu a dôležitú investíciu do budúcnosti. Život bez zdravia je ťažší a horší. Boj s chorobami si vyžaduje veľa energie, trpezlivosti, odriekania i finančných nákladov. A nebude to lepšie. Verejných zdrojov do zdravotníctva bude len menej. Lekárov bude menej a problémov viac. Taká je nefalšovaná realita. Cieľom konštatovaní nie je strašiť, ale dobre sa pripraviť. Predchádzať problémom a minimalizovať riziká. Zlepšovať zdravotné predpoklady. Väčšinu našich vecí máme vo svojich rukách. Zdravie patrí k nim. My sami vieme veľa urobiť a ovplyvniť. To je dobrá a pozitívna správa.

Strom Zdravia 2