Prevencia a podpora zdravia

Prevencia je základný nástroj na udržanie a posilnenie zdravia

Prevencia smeruje k odhalenie rizikových faktorov, ktoré ohrozujú naše zdravie. Prevencia smeruje k odhaleniu choroby v jej iniciálnej fáze. Význam prevencie je nenahraditeľný. Dokáže odhaliť začínajúce ochorenie a predísť možným zdravotným komplikáciám. Rýchla a včasná liečba dokáže zachrániť a predĺžiť život. Významnú úlohu pre zdravie človeka zohráva genetika.

Genetika je vrodená a zdedená  predispozícia na vznik určitého ochorenia.

Dedičnosť je neovplyvniteľný faktor. Každý z nás ju jednoducho zdedí. Nikto z nás nedokáže ovplyvniť zdravotný stav a choroby rodičov, alebo prarodičov. Genetika zohráva významnú úlohu pri patogenéze mnohých ochorení. Dôsledná prevencia nám môže zachrániť život. Prevencia si vyžaduje čas, energiu a skutočný záujem. Prevencia je odrazom záujmu o zdravie a budúcnosť. Prevencia odhaľuje rizikové faktory. Kvalifikuje a kvantifikuje riziká. Dokáže z veľkej časti odhaliť potenciálne genetické riziká.

Vonkajšie prostredie je dôležitý faktor, ktorý môže negatívne ovplyvniť naše zdravie.

Vonkajšie prostredie je svet, v ktorom žijeme. Náš domov, naše pracovisko, naše vzťahy a konkrétne životné situácie. Samozrejme, zdravotný a sociálny systém štátu. Poznáme ovplyvniteľné, málo ovplyvniteľné a neovplyvniteľné faktory. Vonkajšie prostredie má priamy vplyv na naše zdravie. Má vplyv na náš organizmus, na našu psychiku i celkovú integritu. Mnohé zdravotné problémy a choroby sú výsledkom pôsobenia vonkajšieho prostredia na naše zdravie. Tento vplyv môže byť významný. V pozitívnom i negatívnom duchu. Mnohé ochorenia sú výsledkom negatívneho vplyvu vonkajšieho prostredia. Poznáme ich ? Uvedomujeme si ich ? Vieme ako pôsobia ? Cítime ich vplyv i dôsledky, ale presnú odpoveď často nepoznáme. Nedokážeme tak týmto vplyvom účinne čeliť. Nedokážeme ich eliminovať, alebo minimalizovať. Výsledkom sú nastupujúce zdravotné problémy. Návštevy u lekára, dlhodobá liečba a strata radosti zo života.

Sme to my, ktorí máme zdravie vo vlastných rukách.

Nehľadajme výhovorky. Nehľadajme skratky, alebo barličky. Nehádžme zodpovednosť na lekárov. To je pohodlná cesta. Čistý alibizmus. Začnime tým, že si zlepšíme vedomosti. Zaujímajme sa o zdravie. Zaujímajme sa, ako žijeme. Čo jedávame, pijeme, ako sa správame. Zamyslime sa, ako myslíme. Aké myšlienky nosíme v hlave, čím sa zaoberáme. Negatívne myslenie a negativizmus ovládli naše mysle. Trápime sa, život pre nás je ťažký a zložitý. Z veľkej časti zbytočne. Príčinou je vnútorný démon, s ktorým si nevieme poradiť. Začnime vedomosťami. Hľadajme cesty a riešenia. Výsledkom nášho snaženia môžu byť účinné opatrenia, ktoré nás vrátia do života. Zmenia naše správanie a vnímanie zdravia.

Strom Zdravia 2