Zdravie ako investícia

Zdravie bolo a bude tá najlepšia životná investícia.

Na tom sa sotva niečo zmení. Zdravie je rozhodujúca devíza zabezpečujúca dlhý a kvalitný život. Zdravie je základným predpokladom pokoja a prosperity. Zdravie je podmienkou pre dosiahnutie vnútornej spokojnosti. Každá investícia do zdravia sa vráti trojnásobne. Čas, energia a prostriedky investované do vlastného zdravia sú správnou životnou investíciou.

Zdravie je zaručená, dlhodobá a strategická investícia.

Ak dáme prednosť dlhodobým cieľom a dokážeme i strategicky myslieť. Máme dostatok vôle a trpezlivosti. Pozitívny výsledok sa dostaví. Kto dokáže uprednostniť dlhodobé ciele pred momentálnym uspokojením potrieb a túžob, ten je dieťa šťasteny.

Starostlivosť o zdravie je priorita.

V každom veku. V každej situácii. Investícia do zdravia je priamou investíciou do seba samého. Žiadna strata, ani kurzová odchýlka nehrozí.. Je to jediná stopercentne istá a bezpečná investícia. Zdravie nám zabezpečí dlhý a plnohodnotný život. Zabezpečí nám dobrú pracovnú výkonnosť. Zabezpečí potrebnú pozíciu v živote a spoločnosti.

O zdravých a výkonných ľudí je vždy záujem.

Tí, ktorí stratili zdravie dostávajú sa do nevýhodnej pozície. Taká je tvrdá logika a dnešná realita. Je to i výzva a príležitosť. Venovať pozornosť vlastnému zdraviu. Starať sa aktívne o zdravie. Telesné i duševné. Šetriť telo i ducha. Pred cigaretami, nadváhou a stresom. Usporiadať priority. Nájsť svoju vlastnú zriadenosť. Bez zdravia to skrátka nejde. Poznáme okolí veľa prípadov, ktoré to potvrdzujú. Kto stratí zdravie, stráca časť budúcnosti. Mnohí za to nemôžu. Väčšina z nás áno. Veľa máme vo vlastných rukách.

Strom Zdravia 2