Reforma pacienta

Situácia v zdravotníctve sa mení. Dalo by sa povedať, že postupne prekonáva zásadnú systémovú a hodnotovú zmenu.

Veľa sa hovorí o rôznych reformách. O reforme financovania, reforme zdravotného poistenia. O reforme siete poskytovateľov, či reforme liekovej politiky. Samá reforma. No nehovorí sa o reforme pacienta. Pokiaľ budú prebiehať radikálne  reformy v spomenutých segmentoch, tak ich dôsledky neminú ani pacientov. Či si im to bude, alebo nebude páčiť. Budú na zmeny pripravení ? Realita ukazuje skôr opak. Deklarácie politikov a reformátorov stavajú pacientov skôr do pasívnej polohy. Stávajú sa stále viac objektami reforiem. Prestávajú byť ich subjektami. Reálne sa bude zmenšovať a zužovať ich rozhodovací a manévrovací priestor. Všade počúvajú nacvičené deklarácie o ich právach a možnostiach. No realita je a bude iná. Rozpor medzi deklaráciami a realitou je veľký. A bude sa stále zvyšovať. Populácia starne, výdavky stúpajú a prostriedky stagnujú. Jednoduchá matematika.

Pacient bude musieť prebrať oveľa väčší diel individuálnej zodpovednosti za vlastné zdravie.

Proces to bude náročný a bolestivý. Doteraz bol pacient vo viac, či menej pasívnej polohe. Očakával, čo urobí lekár a zdravotnícky systém. Spoliehal sa skôr pasívne na vývoj liečby i prevencie. Veď to majú robiť lekári.. A keď sa mi niečo nepáči, mám sa sťažovať.. Výsledok ? Sťažnosti sa kopia a situácia sa zhoršuje. Kvalita klesá a pacient naráža na realitu. Pacienti sú stále viac nespokojní a skeptickí. Na papieri majú veľké, takmer neobmedzené práva, ale realita sa diametrálne odlišuje.

Pacient by sa mal reformovať. Mal by zmeniť svoje správanie a postoje. Mal by za seba prebrať podstatne viac zodpovednosti.

Zmena je predovšetkým v jeho vlastnom záujme. Aj tak sa jej nevyhne. Mal by zabudnúť na prehnané a nereálne očakávania. Začať na sebe pracovať. Aktívne, komplexne a systematicky. Prevencia a ochrana vlastného zdravia nie sú len slovnými hračkami, ale základnými podmienkami udržania zdravia a vlastného prežitia. Nie lekári, ale v prvom rade my sami sme zodpovední za svoje zdravie a osud. Neočakávajme od lekárov nereálne veci. Neutápajme sa v jalovej kritike a pesimizme. Môžeme veľa zmeniť.

Základom reformy pacienta je zodpovednosť a disciplína.

Ako sa bude meniť svet, tak sa musíme meniť i my. Musíme preukázať oveľa viac záujmu, pevnej vôle a sebadisciplíny. S chorobou musíme vedieť bojovať. Je to predovšetkým náš záujem. Lekári môžu pomáhať, ale bez nás to nepôjde. Skúsme vymeniť konzum za umiernenosť a pohodlie za aktivitu. Človek veľa dokáže. História to veľakrát potvrdila. Vývoj ide dopredu. Nevyhne sa ani pacientom.

Strom Zdravia 2