Cena zdravia

Priemerný vek sa neustále predlžuje.

Starých ľudí pribúda, populácia starne. Na jednej strane ide o dobrú správu. Logicky to znamená, že moderná medicína dokázala pokrokovejšou diagnostikou a liečbou predĺžiť ľuďom vek. Je to dôkaz zvyšujúcej sa životnej úrovne. Toľko pozitíva. Opačnou stranou mince je, že zvyšujúci sa počet starých ľudí znamená zvyšujúci tlak na dôchodkové systémy a verejné financie.

Pomer ľudí sa mení.

Percentuálne sa znižuje počet mladých a produktívnych ľudí. Rastie počet ľudí v postproduktívnom veku. Problémy sa kumulujú a prognózy sa zhoršujú. Vyhliadky do budúcnosti nie sú ružové. Odhaduje sa, že v Európe za 30 rokov bude na dvoch pracujúcich pripadať jeden dôchodca. Taká perspektíva vyvoláva obavy a zdesenie.

Aké máme riešenia ?

Základným riešením, ktorému sa nevyhneme je zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Polemizuje sa o jeho hranici a termíne účinnosti. Hovorí sa o 65, 67, alebo dokonca i 70 roku odchodu do dôchodku. Mrazivé čísla pre ľudí v produktívnom veku. Priemerná doba života na Slovensku je u mužov sotva niečo nad 72 rokov… To by znamenalo, že priemerný muž by mal 4-5 rokov dôchodku. Desivá vízia. Mnohí hovoria, že nemáme inú cestu. Naozaj ?

Základným predpokladom, aby človek mohol pracovať a dožiť sa dôchodku je vlastné zdravie.

Každý človek potrebuje zdravie, aby mohol dlho plnohodnotne a kvalitne vykonávať svoju prácu. Nároky na pracovný výkon sa budú stupňovať. Bude treba pracovať dlhšie. Pracovať veľa, kvalitne a efektívne. Len zdravý a výkonný človek dokáže uspieť na trhu práce. žiaľ, taká je smutná realita. Trh práce je v podstate istá forma súťaže. Do cieľa sa dostanú len dobre pripravení pretekári. Bude to poriadne dlhý závod, o tom nikto nepochybuje. Chorý človek má len malú šancu uspieť. Nebude môcť pracovať. Výsledkom bude život v nedostatku.

Základné pravidlo:

Ak si chce človek v starobe udržať životný štandard a plnohodnotný život, bude musieť dlhšie pracovať.

Ťaživá, ale reálna perspektíva. Žiadna skratka nie je na dohľad. Čísla nepustia.Vek odchodu sa bude pravdepodobne predlžovať. S tým sa dá ťažko polemizovať. Pracovať na vlastnom zdraví a zlepšovať svoje telesné a duševné kapacity je výzva pre každého. Každý človek potrebuje zdravie, aby sa dožil dôchodku. Potrebuje zdravie, aby mohol svoj zaslúžený dôchodok dlho a pokojne užívať.

Strom Zdravia 2