Defenzívna medicína

Defenzívna medicína je pomerne neznámy pojem.

Pre lekárov i pacientov. Čo vlastne je defenzívna medicína ? Defenzívna medicína je medicína, kde sú lekári nútení indikovať kvantum nadbytočných vyšetrení a liekov z dôvodu, aby neboli perzekvovaní pre neposkytnutie údajne adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Taká je vyčerpávajúca definícia. V skratke povedané, ochrana a alibizmus. A nehorázne plytvanie ! To je reálny výsledok Zajacovej pseudoreformy zdravotníctva naštartovanej v rokoch 2002-2005. Lekári sú nútení vykonávať množstvo nadbytočných a duplicitných výkonov. S jediným cieľom :

Chrániť si vlastnú kožu a dôstojnosť pred perzekúciou úradov a nespokojných pacientov.

Legislatíva prijatá v týchto rokoch spravila z lekára niečo medzi nevoľníkom a polokriminálnym živlom. Z medicíny sa stala forenzná veda. Medicína prestala byť humánna veda. Postavenie lekárov sa zdegradovalo na pozíciu lovnej zveri a fackovacích panákov. Výsledok ? Všetci ho poznáme. Priniesla pseudoreforma pozitívne zmeny? Pomohla niekomu? Je dnes zdravotníctvo lepšie a kvalitnejšie? Je dnes pacient spokojný? Nech si každý odpovedá sám. Pacient má právo a možnosť prakticky neobmedzene šikanovať lekára. Zabezpečilo mu to zlepšenie zdravotnej starostlivosti? Je na tom pacient dnes lepšie ? Ani nemusíme odpovedať. Táto pseudoreforma bola neúspešná a skrachovala. Výsledok máme na tanieri.

Lekári v snahe chrániť si vlastnú kožu a dôstojnosť boli nútení vykonávať obrovské množstvo zbytočných výkonov a vyšetrení.

To je defenzívna medicína. Boli nútení predpisovať množstvá liekov, len aby sa vyhli potenciálnych výhradám a sťažnostiam na ich prácu. Spočíta niekto, čo to stálo? Koľko miliónov eur? Stretávame sa s prípadmi, že jednému pacientovi bolo robené CT vyšetrenie aj štyrikrát za mesiac na štyroch rôznych pracoviskách.. Len preto, lebo nebol spokojný a dožadoval sa stále nových vyšetrení. A lekári ich robili. Nie z nekompetentnosti a nezodpovednosti. Zo strachu pred možnou perzekúciou. Boli nútení to robiť bez ohľadu na premrhané prostriedky i ľudský potenciál. Ozaj, kto to zaplatí? Taká je defenzívna medicína !

Nikto sa nemôže čudovať, že sa nemocnice i zdravotné poisťovne topia v dlhoch.

Nechceme brať pacientom ich práva. Každý pacient, ktorý pravidelne prispieva svojimi zdravotnými odvodmi na zdravotníctvo má právo dostať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Má právo na ochranu svojho zdravia. Mal by mať možnosť dožadovať sa svojich práv. Za podmienky, že bude dodržovať i svoje povinnosti.

Nechajme lekárov vykonávať svoju prácu !

Dajme im zodpovednosť. Dajme im práva, ktoré potrebujú na to, aby mohli slobodne a zodpovedne vykonávať svoju prácu. Defenzívna medicína nikomu nepomôže. Ani nič nevyrieši. Cieľom by mal byť vyvážený, efektívny a spravodlivý systém zdravotníctva. Systém, ktorí by dával práva pacientom i lekárom.

Nie perzekúcia, ale pozitívna motivácia je východisko.

Kľúč k zlepšeniu neutešenej situácie. Prostriedkov je málo. O to viac je potrebné hospodárne s nimi nakladať. Ani cent by nemal vyjsť nazmar. Nemáme na to, aby sme plytvali drahocennými zdrojmi. Nemôžeme si to už dovoliť. Pokračovať na tejto ceste znamená smerovať do pekla.. Peklo znamená, že raz nebudú zdroje ani na nevyhnutné zdravotnícke výkony. V nemocniciach jednoducho vypnú vodu. Neuhradené faktúry…

Strom Zdravia 2