Dyspeptický syndróm

Dyspeptický syndróm je súbor chronických funkčných tráviacich ťažkostí a problémov .

Má rôzne príčiny a rôznu intenzitu. Dyspeptický syndróm nie je samostatná a presne definovaná choroba. Má funkčný základ a tým i rozdielnu individuálnu symptomatológiu. A predsa. Je to jeden z najčastejších a najrozšírenejších zdravotných problémov. Denný chlebíček gastroenerológov i všeobecných lekárov.

Odborníci delia dyspeptický syndróm na žalúdočnú a črevnú formu.

Toto delenie je do istej miery len schematické, prejavy a symptómy oboch foriem sa často kombinujú a prekrývajú. Preto sa lepšie zaužíva termín dyspeptický syndróm, ktorý pokrýva celú škálu funkčných tráviacich prejavov a ťažkostí.

Dyspeptické problémy môžu vzniknúť akútne i chronicky.

Akútne vznikajú náhle, z plného zdravia. Predovšetkým pri prejedení a diétnych chybách. Pri infekciách tráviacich orgánov, či pri intoxikácii organizmu. Tento akútny stav si vyžaduje rýchle liečebné kroky. Našťastie, ťažkosti pomerne rýchlo odchádzajú a celkový stav sa normalizuje. Ide o akútnu dyspeptickú príhodu. Pozná ju asi každý. V menšej, či väčšej miere a intenzite.

Chronický dyspeptický syndróm predstavuje osobitnú  kapitolu.

Ten sa od toho akútneho líši. Predovšetkým v dĺžke trvania a jeho chronicite. Trvá mesiace i roky. Opakuje sa a komplikuje pacientovi život. Chronické dyspeptické ťažkosti privedú pacienta k lekárovi. Chronický dyspeptický syndróm má funkčný charakter. Nie je spôsobený ani nádorom, ani zápalo, či žalúdočným vredom. Má funkčný základ. Toto ochorenie má dlhodobý a chronický priebeh. Veľmi častou príčinou býva nesprávna životospráva a zlý životný štýl. Nepravidelné stravovanie, stres, nedostatok spánku, či nadmerná konzumácia kávy a alkoholu. Negatívnu úlohu zohráva i fajčenie.

Chronický dyspeptický syndróm sa radi medzi psychosomatické ochorenia !

Právom. Vyššie menované faktory sa negatívne podpisujú pod stav zažívacieho traktu. Nepokoj, strach, úzkosť, či depresia zanechávajú na našom trávení negatívne a devastujúce následky. Zdravotné problémy nenechajú na seba dlho čakať. Stav našej hlavy a psychiky a stav nášho tráviaceho systému sú skoro ako spojené nádoby.

Dyspeptický syndróm má bohatú a pestrú klinickú symptomatológiu !

Bolesti žalúdka, pocity plnosti až pocity na vracanie. Grganie, a pachute v ústach. Nafukovanie brucha, prítomnosť veľkého množstva plynov, spojený s mohutným odchodom páchnucích vetrov. Objavujú sa bolesti až kŕče v bruchu, hnačky a zápchy. V popredí je celkový žalúdočný a črevný dyskomfort. Nič príjemné. Pacienti sa boja konzumovať jedlo, boja sa následných komplikácií. Majú obavy z pracovných a  spoločenských problémov. Taký odchod plynov, či hačka nebývajú príjemnými spoločníkmi..

Dyspeptický syndróm si vyžaduje lekárske vyšetrenie a liečbu.

Nie každé bolesti brucha musia mať funkčný charakter ! Na prvom mieste treba vylúčiť organické ochorenie tráviaceho systému, napríklad nádor žalúdka, alebo čreva. Nie všetko, čo vyzerá ako dyspeptický syndróm musí mať len funkčný charakter. Vylúčiť treba zápalové ochorenie, alebo vredovú chorobu. Spoľahlivo oddiferencovať niektorú z foriem intolerancie potravy. Diagnostika musí byť dôsledná a zodpovedná. Chyba môže vyjsť draho.. Dyspeptický syndróm si vo väčšine prípadov vyžaduje dlhodobú komplexnú a symptomatologickú liečbu.

 

 

Strom Zdravia 2