Ateroskleróza

Definuje sa ako zápalovo degeneratívne ochorenie ciev, spojené s ukladaním tuku do cievnej steny a vznikom aterosklerotických plátov.

Procesom aterosklerózy sa na výstelke ciev hromadia tukové usadeniny. Steny ciev postupne hrubnú a postupne sa zužujú. Tento proces prebieha pomaly, s veľkými individuálnymi rozdielmi v rýchlosti a rozsahu postihnutia ciev. Proces postupuje podstatne rýchlejšie u fajčiarov, u ľudí s vysokou hladinou cholesterolu v krvi a ľudí s cukrovkou. V nižších vekových kategóriách prebieha rýchlejšie u mužov. Ženy v reprodukčnom období, v období pred menopauzou majú účinkom ženských hormónov, estrogénov, pomalší postup aterosklerózy. Po prechode sa pomer medzi mužmi a ženami vyrovnáva a obe pohlavia sú zaťažené rizikom vzniku a rozvoja aterosklerózy.

Cievy postihnuté aterosklerózou majú zhrubnutú stenu a strácajú pružnosť.

Zvyšuje sa v nich krvný tlak. Prietok krvi do tkanív sa zhoršuje. Postupnou progresiou stavu vznikajú už spomenuté ateromatózne pláty, do ktorých sa ukladá vápnik. Pláty zužujú zvnútra priesvit cievy a spôsobujú poruchu prekrvenia tkanív a orgánov. V prípade narušenia povrchu tohto plátu dochádza k vzniku krvnej zrazeniny, takzvaného trombu v cieve a k náhlemu uzáveru cievy. To vedie k náhlej cievnej príhode. Ak dôjde k uzáveru vencovej tepny, ktorá zásobuje srdcový sval, dochádza k akútnemu infarktu myokardu. Pokiaľ dôjde k uzavretiu mozgovej cievy, dochádza k náhlej cievnej mozgovej príhode, alebo inak NCMP. Často dochádza i k upchatiu ciev dolných končatín a ciev zásobujúcich vnútorné orgány. To sú akútne stavy, ktoré si vyžadujú okamžitú odbornú pomoc a liečbu.

Rizikové faktory:

 1. vek nad 45 rokov u mužov a nad 55 rokov u žien
 2. genetické faktory, čiže dedičnosť / výskyt infarktu alebo NCMP  v rodine /
 3. fajčenie, aj pasívne
 4. cukrovka a inzulínová rezistencia
 5. vysoký krvný tlak
 6. obezita
 7. vysoká hladina tukov v krvi, TC cholesterolu, LDL cholesterolu a TAG.
 8. nízka hladina HDL cholesterolu
 9. nedostatok pohybu a fyzickej aktivity
 10. psychický stres
 11. vysoká hodnota fibrinogénu v krvi / faktor zrážania krvi / pri vzniku infarktu srdca
 12. prítomnosť zápalu v organizme
 13. porucha výstelky ciev, takzvaného endotelu

Najčastejšou komplikáciou aterosklerózy, s ktorou sa stretávame v praxi je vznik ischemickej choroby srdca, ICHS.

ICHS, koronárna choroba srdca vzniká postihnutím koronárnych, vencových tepien. Ciev, ktoré zásobujú srdcový sval, myokard. ICHS vzniká najčastejšie na podklade aterosklerózy koronárnych ciev. To má za následok nedostatočné prekrvenie srdcového svalu. Nedostatočný prísun kyslíka k bunkám srdcového svalu. Medzi akútne formy ICHS patria infarkt myokardu, nestabilná angina pectoris a náhla koronárna smrť. Tieto formy vznikajú následkom krvnej zrazeniny v mieste porušeného aterosklerotického plátu s následným náhlym uzavretím cievy a poškodením myokardu.

Strom Zdravia 2