Metabolický syndróm

Metabolický syndróm je významný rizikový faktor vzniku srdcovocievnych ochorení.

Postihuje aktuálne 25 až 30 % dospelej populácie. Jeho výskyt stúpa s vekom a telesnou váhou. A tiež so sociálnou a ekonomickou úrovňou krajiny. Je to syndróm, ktorý postihuje obyvateľov bohatých a vyspelých krajín s ľahkým prístupom k potravinovým zdrojom. Je dôsledkom životného štýlu týchto krajín. Málo pohybu a telesnej aktivity, nadmerný príjem potravy, sedavé zamestnanie, zlé životné návyky. Metabolický syndróm je v týchto krajinách aktuálna a zložitý problém. Typickým obrazom metabolického syndrómu je vznik takzvanej centrálnej obezity. Nadbytok tukového tkaniva v oblasti pásu.

Metabolický syndróm, jeho základné znaky :

1. nadmerná hmotnosť, centrálna, alebo abdominálna / brušná / obezita , obvod pása u mužov viac ako 94 cm, u žien viac ako 80 cm.

2. vysoký krvný tlak, viac ako 130 / 85 mm Hg.

3. zvýšená hladina cukru v krvi, viac ako 5.6 mmol/l.

4. zvýšená hladina tukov v krvi, hladina HDL / dobrý cholesterol / menej ako 1.00 mmol/l u mužov a menej ako 1.3 mmol/l u žien. Hladina triglyceridov viac ako 1.7 mmol/l.

5. zvýšenie obsahu bielkovín v moči na viac ako 20 mg/mmol.

Súčasná prítomnosť troch z menovaných ukazovateľov potvrdzuje prítomnosť metabolického syndrómu.

Strom Zdravia 2