Rakovina hrubého čreva

Rakovina hrubého čreva, odborne kolorektálny karcinóm predstavuje závažný zdravotný problém.

Výskyt tohto nádorového ochorenia neustále stúpa. Tento trend postihuje predovšetkým vyspelé priemyselné krajiny. Slovensko nie je výnimka. Naša krajina má vysoký a stále rastúci výskyt tohto vážneho ochorenia. Nádory hrubého čreva postihujú predovšetkým populáciu ľudí nad 50 rokov. Preto sa prevencii a skríningu tohto ochorenia venuje stále viac pozornosti. Vyšetrenie na skryté krvácanie sa stalo integrálnou súčasťou štandardnej preventívnej prehliadky u ľudí nad 50 rokov.

Skríning rakoviny hrubého čreva má rozhodujúci vplyv na život a prognózu pacienta.

Veľké percento pacientov je diagnostikované až v štádiu pokročilého ochorenia, či dokonca v štádiu metastáz. To veľmi zhoršuje ďalšie vyhliadky pacienta do budúcnosti. Význam prevencie a skríningu stále rastie. Je to v podstate jediná účinná zbraň v boji s týmto zákerným a nebezpečným ochorením. Rakovina hrubého čreva metastazuje predovšetkým do pečene a kostí. Rakovina hrubého čreva môže mať viacero histologických foriem. Najčastejšie ide o adenokarcinóm.

Rakovinu hrubého čreva môžu sprevádzať rozmanité klinické prejavy a príznaky.

Väčšinou nie sú špecifické a v začiatočných štádiách ochorenia sa môžu prehliadnuť. Na prvom mieste je to krvácanie do stolice. Zisťuje sa metódou okultného krvácania v stolici. Je to jednoduché a rýchle vyšetrenie. Vykonáva sa bežne v ambulanciách všeobecných lekárov. Pacient často udáva zápchy, hnačky, či ich striedanie. Udáva problémy s vyprázdňovaním, plynatosť, bolesti brucha a chudnutie. Niekedy i celkovú slabosť, zvýšené teploty a nechuť do jedla.

Kľúčovým diagnostickým vyšetrením je kolonoskopia.

Kolonoskopia dokáže spoľahlivo odhaliť nádor hrubého čreva. Pri kolonoskopii sa odoberá postihnutá časť čreva na histologické vyšetrenie. V prípade pozitívneho výsledku začína ďalší liečebný postup. Pri podozrení na nádor hrubého čreva by sa nemalo s kolonoskopiou váhať. Čas pracuje proti pacientovi a proti lekárom. Neskorá diagnostika znamená horšiu prognózu a náročnejšiu liečbu. Kolonoskopia dokáže včas odhaliť i potenciálne prekancerózy. Teda také nálezy na hrubom čreve, ktoré by sa časom mohli zvrhnúť na rakovinu. Sú to predovšetkým takzvané adenomatózne polypy hrubého čreva.

Liečba rakoviny hrubého čreva je operačná a onkologická.

Rakovina hrubého čreva sa chirurgicky odstraňuje. V niektorých prípadoch je nutné vyviesť pacientom vývod z hrubého čreva, takzvanú kolostómiu. Operuje sa vždy, pokiaľ je to technicky možné. Pokiaľ nie je nádor v takom štádiu a rozsahu, že už ho nie je možné chirurgicky odstrániť. Vtedy pripadá do úvahy len onkologická a paliatívna liečba. Prognóza pacienta sa tým veľmi zhoršuje. Tento fakt podčiarkuje význam prevencie a skríningu tohto ochorenia. Osobná zodpovednosť každého pacienta prvom mieste. Nezáujem, alibizmus, či vyhýbanie vyšetreniam môžu predstavujú veľmi hazardnú taktiku. Na konci môže byť práve rakovina hrubého čreva.

Strom Zdravia 2