Probiotiká a ich poslanie

Priaznivé účinky probiotík, ktoré boli odpradávna prirodzenou súčasťou jedálneho lístka vo forme prirodzených druhov potravín poznali už generácie predkov.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie sú probiotiká živé organizmy, ktoré po ich podaní v stanovenom množstve zlepšujú zdravotný stav organizmu.

Probiotické baktérie ako sú laktobacily a bifidobacily, ktoré pochádzajú z kyslomliečnych produktov osídľujú steny hrubého čreva a produkujú kyselinu mliečnu a ostatné kyseliny. Vytláčajú z mikroflóry čreva škodlivé a hnilobné baktérie. Tým ochraňujú črevnú stenu pred pôsobením a poškodením zo strany patogénnych a škodlivých druhov mikroflóry. Pôsobenie probiotík je potencované prítomnosťou vlákniny v potrave. Vláknina pozitívne ovplyvňuje ich rast a prežívanie. Prítomnosť vlákniny stimuluje rast a biologickú aktivitu správnej črevnej mikroflóry.

V poslednom období sa dávajú do popredia významné imunomodulačné účinky probiotík.

Probiotiká pozitívne ovplyvňujú stav prirodzenej imunity. Znižujú alergickú citlivosť na mnohé alergény. Zlepšujú a pozitívne ovplyvňujú zápalové procesy v organizme. Chránia črevnú stenu a posilňujú imunitný stav črevného systému. Probiotiká udržujú správne zloženie črevnej mikroflóry produkciou kyseliny mliečnej.

Na základe všetkých uvedených vedeckých poznatkov, klinických štúdií a praktických skúseností sa dá predpokladať, že význam probiotík bude rásť.

Probiotiká majú široké použitie v humánnej medicíne. Ako súčasť liečby i ako dôležitá forma prevencie. Probiotiká sú dobre dostupné vo forme prirodzenej potravy i vo forme liekových výživových doplnkov. Ich dlhodobé, systematické a správne používanie môže priniesť pacientom pozitívne zmeny ich zdravotného stavu. Zlepšenie prirodzenej imunity a zvýšenie celkovej telesnej a duševnej výkonnosti.

Strom Zdravia 2