Žlčníkové kamene

Žlčníkové kamene sú najčastejším ochorením žlčníka a žlčových ciest.

Postihuje častejšie ženy ako mužov. Objavuje sa najčastejšie po 40 roku života. Výnimkou nie sú ani mladší ľudia. Predispozíciou je nadváha, fajčenie a výdatná strava bohatá na tuky. Svoju úlohu zohráva i dedičnosť.

Typickým príznakom je tupá bolesť pod pravým rebrovým oblúkom.

Príznakom žlčníkových kameňov sú i opakované tráviace ťažkosti, nafukovanie a pocity plnosti. Pozor ! Veľká časť pacientov môže byť úplne bezpríznaková. Nemusí mať žiadne klinické ťažkosti. Vymenované  klinické príznaky naznačujú možnosť prítomnosti kameňov v žlčníku. Kameň môže byť jeden, alebo i viac. Kamene sú väčšinou zložené z cholesterolu.

Najčastejšou komplikáciou žlčníkových kameňov je žlčníkový záchvat, takzvaná kolika.

Vzniká vtedy, ak sa niektorý z kameňov vycestuje zo žlčníka, dostane sa do žlčovodov a tam sa zakliesni. Vzniká prudká kolikovitá bolesť pod pravým rebrovým oblúkom s výraznou klinickou symptomatológiou. Najčastejšie vzniká po konzumácii ťažkej a mastnej potravy. Pacient zvyčajne vyhľadá lekára. Bolesť mizne až potom, ako sa zaklinený kameň dostane zo žlčovodu do dvanástnika. Žlčníkový záchvat potvrdzuje prítomnosť žlčníkových kameňov. Skúsený lekár vyžaduje dôkladnú diferenciálnu diagnostiku. Do úvahy prichádza i zápal pankreasu, žalúdočný vred, alebo iná náhla brušná príhoda.

Žlčníkové kamene sa diagnostikujú sonograficky.

Ultrazvuk spoľahlivo ukáže prítomnosť kameňov v žlčníku. V niektorých prípadoch, kde dôjde k zakliesneniu kameňa v žlčovode, vykonáva sa takzvané ERCP vyšetrenie. Sonografická diagnostika žlčníkových kameňov je rýchla, spoľahlivá a pre pacienta pohodlná.

Liečba žlčníkových kameňov je operačná.

Všetky ostatné metódy sú len pomocné a dočasné. Diéta, používanie niektorých liekov a čajov je skôr prevencia pred vznikom možnej koliky. Prítomnosť kameňov nerieši. Prítomnosť kameňov v žlčníku znamená potenciálne nebezpečenstvo novej žlčníkovej koliky. Často na nevhodnom mieste a v nevhodnom čase. Na dovolenke, na služobnej ceste, počas vianočných sviatkov.. Táto poriadna kolika je poriadny darček.. ! Toto riziko sa dá eliminovať len operačných vybratím žlčníka. Podľa skúseností lekárov nemá význam túto operáciu dlho odkladať. Okrem rizika záchvatov hrozí i riziko iných komplikácií. Chronického zápalu pankreasu, zápalu žlčníka, alebo vzniku nádorového ochorenia.

Väčšina operácii žlčníka sa dnes vykonáva laparoskopicky.

Málokedy sa žlčník vyberá klasickou, otvorenou cestou. Laparoskopia priniesla významný pokrok do operačnej liečby žlčníka. Táto metóda skracuje dobu hospitalizácie a znižuje počet pooperačných komplikácií. Hojenie je rýchle, čas práceneschopnosti sa kráti. Celkovo sa výrazne zvyšuje komfort pacienta. Pestovať v sebe žlčníkové kamene nie je tá najlepšia taktika.

Strom Zdravia 2