Cestovateľská hnačka

Cestovanie sa stalo fenoménom dnešnej doby.

Cestujeme veľa a cestujeme radi. Navštevujeme tie najexotickejšie destinácie. Dostupnosť týchto destinácií sa výrazne zlepšila. Nie je dnes žiadny problém, navštíviť ktorýkoľvek kontinent. Stačia peniaze a čas. A niekedy i trochu odvahy a guráže. S cestovaním súvisia i niektoré zdravotné úskalia a potenciálne nebezpečenstvá. Netreba ich ignorovať.

Cestovateľská hnačka je veľmi nepríjemný a potenciálne i nebezpečný zdravotný problém, spojený s cestovaním.

Výskyt a priebeh cestovateľských hnačiek je variabilný a individuálny. Záleží od mnohých faktorov. Na prvom mieste je to vybraná destinácia. Problematické oblasti sú napríklad Afrika, Južná Amerika, alebo Indočína. Veľmi záleží i na dovolenkovom vektore. Iné je bývať v päťhviezdičkovom americkom hoteli s vlastným bazénom a plážou, iné je ísť na vlastnú päsť do pralesa, alebo do púšte. Záleží i na aktuálnom zdravotnom stave a imunite cestovateľa. Ľudia s oslabenou imunitou, či pridruženými ochoreniami predstavujú vždy väčší rizikový terén pre vznik infekčných komplikácií. Cestovateľská hnačka nie je výnimka. Svoju úlohu zohráva i cestovateľský stres a rozdielne zloženie a štruktúra potravy vo vybranej destinácii.

Kľúčovú úlohu pri vzniku a priebehu cestovateľskej hnačky zohráva konkrétna vyvolávajúca baktéria, alebo vírus.

Najčastejšími vyvolávajúcimi baktériami sú Echerichia coli, Salmonella, Shigely, alebo Vibrio. Z vírusov najčastejšie takzvané rotavírusy. Je to veľmi rozdiele a variabilné. Od destinácie k destinácii, od jedného ročného obdobia k inému. Ťažko v mnohých prípadoch predpokladať výskyt konkrétneho patogénu. Výskyt cestovateľskej hnačky je stále vysoký. Postihuje 5-20% turistov, v rizikových krajinách sa to blíži až k 40%.

Najčastejšou príčinou vzniku cestovateľskej hnačky sú voda a potraviny.

Kontaminovaná voda a kontaminované potraviny. Teda pozor ! Na všetko, čo vypijeme a všetko, čo zjeme. Piť len bezpečné tekutiny a konzumovať len bezpečné potraviny. Žiadna náhodná konzumácia ! Následky väčšinou nenechajú na seba dlho čakať.. Balené fľaše, prevarená voda, overené potraviny. Vyhýbať sa tepelne neupravenej potrave. Maximálna pozornosť a ostražitosť. K tomu dôkladná osobná hygiena. Menej častou príčinou býva i bezprostredný kontakt s nosičom patogénu. Skúsení a zodpovední cestovatelia si berú so sebou i potrebné črevné dezinficienciá a rehydratačné prípravky. Pre prípad cestovateľskej hnačky. Ten, kto to prežil, ten vie svoje. Cestovateľská hnačka vie poriadne okoreniť našu vysnívanú dovolenku. A to do písmena. Ten, kto ju prežil, pamätá si najviac práve na ňu..

Strom Zdravia 2