Obezita u detí

Počet obéznych detí neustále rastie.

Trend vo vyspelých krajinách je jednoznačne negatívny, až alarmujúci. Obéznych ľudí neustále pribúda. Ruka v ruke s tým i výskyt cukrovky a srdcovocievnych ochorení. Tento negatívny trend sa nevyhol ani detskej populácii. Na uliciach miest vidíme stále viac obéznych detí. Aká je príčina tohto nelichotivého stavu ? Odborníci hovoria o multifaktoriálnej podmienenosti. V preklade to znamená, že príčin je mnoho. Všetko so všetkým súvisí, teda i jednotlivé príčiny obezity.

Obézne deti trpia telesne, ale často i duševne.

Obezita zhoršuje ich vzhľad i pohybové schopnosti. Často bývajú predmetom posmeškov od rovesníkov. Obézne deti sa cítia často handicapované. Výsmech nemusí prichádzať len od rovesníkov, ale i od členov rodiny. Deti trpia, majú pocit menejcennosti, uzatvárajú sa do seba. Znižuje sa ich sebadôvera, trpia neurotickými prejavmi. Tie môžu prechádzať až do stavu agresivity. Obezita dieťa stigmatizuje. Viac, či menej. Tento stav sa vekom často len prehlbuje.

Základom je rodina.

Štatistiky hovoria, že v rodinách, kde sú obézni rodičia je mnohonásobne vyššie riziko obezity u ich detí. Tento fakt úzko súvisí so stravovacími návykmi a modelmi stravovania v rodine. V takzvaných obéznych rodinách sú dlhodobo zakorenené negatívne a nesprávne stravovacie návyky a stereotypy. Konzumuje sa veľa nesprávnej a kalorickej potravy, prevláda nepravidelný spôsob stravovania. Veľa cukrov, tukov a polotovarov. Obľúbené návštevy fast-foodov a reťazcov rýchleho stravovania. Ruka v ruke s tým nesprávne pohybové stereotypy. Málo pohybu a telesnej aktivity, sedavý životný štýl. Obezita a pohyb nejdú nejako spolu dokopy.. Rodina je vždy príklad. Pozitívny, či negatívny. Čo sa doma naučíme, to nás bude sprevádzať celý život.

Problémom je cukor.

Obézne deti konzumujú veľa cukrov. Takmer presná rovnica. V potrave je veľa cukrov. Deti konzumujú veľa sladkostí. V rôznej forme a podobe. Čokolády, tyčinky, zmrzlina, sladké nápoje.. Sladká chuť vytvára silný návyk. Rodičia často podceňujú situáciu. Kupujú deťom veľa sladkostí. Možno v dobrej viere, možno z nevedomosti. Deti sa postupne návykom fixujú ku konzumácii vysokého množstva cukru. To je základným predpokladom pre vznik a rozvoj obezity.

Viac pohybu, viac ovocia a zeleniny.

Nič nie je stratené. Deti potrebujú pohyb. Systematický, cieľavedomý a pravidelný. Viac pohybu a menej sedenia pred televízorom, či pri počítači. Menej cukrov a tukov. Viac zeleniny a ovocia. Základom správneho stravovania je pestrá a vyvážená strava. Strava nutrične hodnotná a zdravá. Dieťa potrebuje nielen energiu, ale i vitamíny, minerály a vlákninu. Potrebuje dostatok vody. Nie sladké nápoje ! Potrebuje i dostatok spánku a oddychu. Pozornosť a záujem rodičov. Nielen plnú chladničku a plné taniere. Obezita detí je vážny problém. Hrá sa o ich budúcnosť. O ich zdravie a šťastie. Obezita nebýva dobrá investícia do budúcnosti. Nepríjemné dedičstvo z detstva, ktoré si v mnohých prípadoch nesieme so sebou celý život.

Strom Zdravia 2