Následky metabolického syndrómu

Metabolický syndróm môže mať vážne zdravotné následky.

Denno-denne sa s následkami a komplikáciami stretávajú lekári v nemocniciach a ambulanciách. Zdravotné komplikácie môžu vážne zhoršiť zdravotný stav pacienta a byť príčinou predčasného úmrtia. Poškodenie cievneho systému v organizme. Rozvoj aterosklerózy, infarkt, zlyhanie srdca, mozgovocievne komplikácie až mozgovú porážka. Poškodenie obličiek, zvýšenie krvného tlaku, zhoršenie funkcie obličiek. Obličky fungujú ako filter, ktorý zbavuje telo odpadových látok. Zhoršenie ich funkcie znamená nadmerné zadržiavanie škodlivých látok v organizme. Zvýšenie zrážania krvi, riziko vzniku trombóz a nepriechodnosti ciev.

Metabolický syndróm si vyžaduje dlhodobú a systematickú liečbu.

Zodpovednú spoluprácu zo strany pacienta. Pacient je sám z najväčšej miere zodpovedný za liečbu ochorenia. Nikto nemôže nahradiť jeho motiváciu a vôľu pri zvládaní metabolického syndrómu a eliminácii jeho faktorov. Komplikácie metabolického syndrómu predstavujú vážny zdravotný problém. Liečba komplikácií znamená obrovskú záťaž pre verejné financie. Plní nemocnice a ambulancie. Invalidizuje produktívnych ľudí. Mení osudy ľudí. Znamená ich odkázanosť na liečbu a zdravotnú starostlivosť. Často predčasne a zbytočne.

Následky metabolického syndrómu predstavujú závažný celospoločenský a zdravotný problém-

Situácia na nezlepšuje. Incidencia metabolockého syndrómu stúpa. Počet komplikácií úmerne tomu rastie. Počet predčasných úmrtí spolu s tým. Zvrat tohto nepriaznivého stavu si vyžaduje celospoločenský tlak. Na prevenciu, na dodržiavanie pravidiel. Na zodpovednosť za zdravie. Na pripravenosť a kompetentnosť lekárov a zdravotníkov. Vyžaduje prostriedky. Záujem štátu a zdravotných poisťovní.

Strom Zdravia 2