Probiotiká a zdravie

Ľudské telo je prirodzene osídlené mikroorganizmami, ktoré získava z vonkajšieho prostredia.

Každá oblasť ľudského tela má prirodzené spektrum baktérií, kvasiniek a saprofytických húb, ktoré neznamenajú ohrozenie zdravotného stavu. Sú normálnymi kolonizátormi hrdla, žalúdka, alebo hrubého čreva. Pokiaľ ich počet a množstvo nepresiahne normálnu úroveň, nepredstavujú pre človeka žiadne nebezpečenstvo. Nespôsobujú žiadne klinické prejavy, ani subjektívne ťažkosti. Sú prispôsobené na podmienky konkrétneho miesta a oblasti organizmu, kde prežívajú.

Najviac mikróbov, ktoré sú štandardnou súčasťou nášho života sa nachádza v črevnom systéme.

Najviac je kolonizované hrubé črevo, kde sa nachádza obrovský počet týchto mikróbov. Mikróby majú dôležitú úlohu v systéme trávenia a spracovania potravy. Počet jednotlivých druhov mikroflóry hrubého čreva odhadujú odborníci na viac ako 30 000 druhov! V drvivej väčšine sú to takzvané anaeróbne mikroorganizmy. Existujú bez prítomnosti vzduchu a kyslíka.

Majú dôležité a nenahraditeľné funkcie pre správny chod organizmu.

Neutralizujú škodlivé látky a toxíny. Produkujú vitamíny, uľahčujú trávenie a upravujú vylučovanie. Ochrana pred toxínmi a škodlivými látkami je sprostredkovaná tým, že mikroorganizmy produkujú látky, ktoré chránia organizmus človeka. Bránia, aby škodlivé látky a patogénny prenikli ďalej do organizmu a spôsobili infekcie a ďalšie zdravotné ťažkosti. Plocha črevnej steny je obrovská, obsahuje veľké množstvo mikroorganizmov, ktoré tvoria prirodzenú mikroflóru každého jedinca. Prirodzená črevná mikroflóra je dôležitým a kľúčovým faktorom pre zdravie človeka. Osídlenie čreva mikroorganizmami sa počas života mení. Mení sa s vekom. So zložením stravy a vplyvom vonkajšieho prostredia. Veľmi významne je stav črevnej mikroflóry ovplyvnený užívaním niektorých liekov.

Predovšetkým antibiotiká negatívne ovplyvňujú stav prirodzenej mikroflóry v črevách.

Dlhodobé, neracionálne a nekontrolované užívanie antibiotík môže mať katastrofálny vplyv na črevnú flóru. Na imunitu a celkový zdravotný stav človeka. Potenciál a význam črevnej flóry pre život a zdravie je nesmierne dôležitý. Moderná lekárska veda a klinické dôkazy a skúsenosti dokázali, že zloženie mikroflóry a jej metabolický potenciál je možné pozitívne ovplyvniť pomocou probiotík.

Probiotiká sú živé organizmy, dôležité a prospešné pre zdravie a správne fungovanie organizmu.

Probiotiká je potrebné dodávať organizmu v dostatočnom množstve. Vo forme vybraných potravín, alebo vo forme tabliet, kvapiek, alebo sirupu, ktoré môžeme nájsť v každej lekárni.

Strom Zdravia 2