Ako používať probiotiká

Probiotiká sa nepoužívajú priamo ako liek na liečbu konkrétneho ochorenia. Používajú sa podporu liečby, alebo prostriedok na zmiernenie nepriaznivých účinkov liečby.

Probiotiká sa často používajú na dlhodobú prevenciu a podporu prirodzenej imunity organizmu.

Dnešná doba je charakterizovaná prudkým a často negatívnym vývojom stravovacích návykov. Výrazne sa zmenilo zloženie nášho jedálneho lístka. Prudký nárast priemyselnej potravy, expanzia systémov rýchleho stravovania, chemicky upravované potraviny a ich modifikované zloženie majú za následok nedostatok potrebných zložiek pre udržiavanie prirodzenej mikroflóry. Zmena stravovacích návykov a konzumácia nezdravých potravín s nevyhovujúcim zložením sa podpisuje pod rýchly nárast mnohých chronických ochorení. Ako príklad slúži cukrovka, ateroskleróza, vysoký krvný tlak a iné. Tieto ochorenia majú spoločný základ, sú to ochorenia civilizačné. Vznikajú ako následok zlého životného štýlu, nesprávnych a nezdravých modelov stravovania.

Civilizačným ochoreniam je možné predchádzať zmenou životného štýlu a konzumáciou zdravej stravy s dostatočným množstvom potrebných zložiek pre udržiavanie správnej mikroflóry v ľudskom organizme.

Spomenuli sme preventívny aj terapeutický význam probiotík pre udržiavanie dobrej kondície tela a organizmu. Užívanie probiotík pomáha pozitívne ovplyvňovať mnohé akútne zdravotné problémy súvisiace so zhoršeným trávením potravín a funkciou tráviacich orgánov. Pomáhajú riešiť hnačky, nevoľnosti, plynatosť, nafukovanie, zápchy či nepríjemné a bolestivé črevné koliky. Pozitívne ovplyvňujú i priebeh mnohých chronických ochorení. Osvedčujú sa ako podporná liečba pri onkologických ochoreniach a alergických stavoch u detí i dospelých.

Potenciál probiotík spočíva perspektívne v ich schopnosti pozitívne ovplyvniť energetický metabolizmus a eliminovať rozvoj chronických civilizačných ochorení.

Lekárne ponúkajú bohatý sortiment probiotík. Netreba zabúdať na dôležitý fakt, že i potraviny obsahujú potrebné množstvo probiotických kultúr pre udržiavanie správnej mikroflóry. Máme na mysli kvasenú zeleninu. Napríklad kvasenú kapustu. Máme na mysli pestrú paletu mliečnych produktov, obsahujúcich potrebné mikroorganizmy, ale i také tradičné domáce slovenské produkty, ako sú bryndza a žinčica.

Probiotiká sa ukazujú ako dôležitý prirodzený faktor s významným preventívnym a liečebným potenciálom.

Strom Zdravia 2