Bariatrická a metabolická chirurgia

Bariatrická a metabolická sa využíva na chirurgickú liečbu obezity a metabolických ochorení.

Predstavuje stále trochu kontroverznú a rozporuplnú tému. Niektorí odborníci preferujú jej potenciál a význam, iní zostávajú v opozícii. Operovať ? Neoperovať ? Kedy ? Tieto otázky prešli v posledných desaťročiach svojím vývojom. Napriek rôznym názorom bolo dodnes vyvinutých takmer 40 rôznych typov bariatrických operácií. Niektoré typy odišli do zabudnutia a niektoré typy sa stále zdokonaľujú. Bariatrická a metabolická chirurgia sa stala špecifickým chirurgickým odborom.

Základným bodom celej problematiky je otázka indikácie.

V skratke, kedy a akých pacientov operovať ? Názory sa stále líšia. Postupom času sa postupne stanovujú záväzné indikačné štandardy. Na základe dlhoročných štúdií a analýz dochádza postupne k širšej zhode v oblasti indikačných kritérií. Posledné záväzné a platné indikačné kritériá boli vydané v roku 2013. Bariatrická a metabolická chirurgická liečba sa využíva na liečbu obezity a ochorení, ktoré obezitu sprevádzajú. Máme na mysli predovšetkým cukrovku, poruchy metabolizmu cukrov, syndróm spánkového apnoe a chronické progresívne a degeneratívne ochorenia pohybového systému.

Indikačnou konštantou je BMI.

To je hodnota, ktorá matematicky vyjadruje stupeň obezity. Nazýva sa i index telesnej hmotnosti. Okrem indikačných kritérií odborníci hodnotia i kritériá úspešnosti jednotlivých chirurgických postupov. Podľa toho sa zavádzajú do praxe tie chirurgické postupy, ktoré prinášajú pacientovi najlepšie liečebné benefity. Dôležitým kritériom je i bezpečnosť pacienta. Chirurgický výkon je vždy zásah do integrity organizmu. Netreba zabúdať, že pacienti s obezitou a metabolickými ochoreniami predstavujú rizikovú skupinu pacientov. Opatrnosť a skúsenosti sú teda viac, ako na mieste.

Strom Zdravia 2