Ako liečiť vysoký cholesterol

Na prvom mieste sú dlhodobé režimové opatrenia :

  1. Zmeniť životný štýl
  2. Zdravá strava
  3. Pohyb a aktivita
  4. Odpočinok, spánok a relax

Dôležitou súčasťou liečby je užívanie liekov na znižovanie hladiny tukov v krvi.

Lieky indikuje lekár individuálne podľa zdravotného stavu pacienta. Podľa hladiny tukov v krvi. Na základe prítomnosti iných rizikových faktorov, s prihliadnutím na priebeh liečby a účinnosť nefarmakologických opatrení. Liečbu je potrebné pravidelne labolatórne a klinicky monitorovať. Sledovať hladiny tukov v krvi a výskyt nežiaducich účinkov. Lieky na znižovanie cholesterolu sú bezpečné. Metabolizujú sa v pečeni. Nevyhnutné je pravidelné sledovanie hladín pečeňových enzýmov. Zriedkavou komplikáciou sú bolesti a poškodenie svalov. Nežiaduce a sprievodné reakcie treba hlásiť lekárovi.

Skupina liekov, ktoré sa najčastejšie používajú na liečbu vysokých hladín cholesterolu sa nazývajú statíny.

Znižujú hladiny TC  i LDL cholesterolu a čiastočne i hladinu TAG. V prípade, že hladiny TC a LDL cholesterolu sú normálne, alebo len ľahko zvýšené a prítomné sú vysoké hladiny TAG, používajú sa fibráty. V indikovaných prípadoch sa môže používať kombinácia statínov a fibrátov.

Liečbu ordinuje, kontroluje a upravuje lekár.

Používanie liekov na zníženie cholesterolu je dlhodobé, často i celoživotné. Dôvodom prerušenia liečby je výskyt nežiaducich účinkov. Bezdôvodné prerušenie, svojvoľná zmena liečby, či dávkovania sú závažnou chybou.

Strom Zdravia 2