Chronická zápcha

Chronická zápcha postihuje mladých i starých ľudí.

Hovoríme o častom a rozšírenom zdravotnom probléme. Chronická zápcha komplikuje život. Zhoršené a komplikované vyprázdňovanie zhoršuje celkový životný komfort človeka a negatívne zasahuje do jeho každodenného  života. Chronická zápcha je väčšinou chronický problém. To vychádza už z jej názvu. Neriešená chronická zápcha sa v niektorých prípadoch stáva celoživotným zdravotným problémom. Nič príjemné. Čím dlhšie trvá, tým horšie sa lieči. Chronická zápcha je pre lekárov v mnohých prípadoch neľahký liečebný oriešok.

Chronická zápcha je narušenie bežného stereotypu vyprázdňovania s predĺžením intervalu vyprázdňovania stolice.

Pokiaľ trvajú príznaky viac ako 4 týždne, hovoríme o chronickej zápche. Na začiatku sme konštatovali, že postihuje všetky generácie. Dominuje však viac u starších ľudí. Chronická zápcha je častým problémom seniorov nad 60 rokov. Pričom práve pravidelná stolica je jedným zo základných predpokladov kvalitného života každého seniora.

Chronická zápcha môže mať mnohé príčiny.

Niektoré môžu byť i veľmi vážne. Za zápchou sa môže skrývať niektoré závažné ochorenie hrubého čreva, ktorú spôsobuje zúženie, alebo prekážku v odchode stolice. Nádor hrubého čreva, alebo závažné pozápalové zmeny. Dôkladná diagnostika je preto vždy mieste ! Príčina zápchy môže byť mať príčinu v úplne inom orgáne. Niektoré metabolické, alebo neurologické ochorenia môžu byť sprevádzané chronickými zápchami.

Pozor na lieky !

Niektoré druhy liekov pri ich dlhodobom užívaní môžu spôsobovať chronickú zápchu. Predovšetkým dlhodobý abúsus liekov proti bolesti, antireumatík, alebo antidepresív môže viesť k dlhodobým problémom s vyprázdňovaním. V dnešnej dobe sa predpisuje veľké množstvo týchto liekov. Lekár by mal upozorniť pacienta na riziko vzniku týchto nepríjemných vedľajších účinkov. Pacient by mal presne dodržiavať dávkovanie liečby.

Veľké problémy môže spôsobiť i nekontrolované používanie preháňadla.

Ich účinok často vedie k ich zneužívaniu. Pacient siaha po nich často a stále viac. Preháňadlá prinášajú úľavu, ale ich opakované použitie vedie k návyku. Pacient potrebuje stále viac a viac preháňadla. Stále častejšie. Vzniká určitá rezistencia na tieto lieky. Preháňadlá sú vo väčšine prípadov voľnopredajné produkty, takže možnosť ich zneužitia je prakticky nekontrolovateľná. Kontrola je preto na samých pacientoch. Na ich rozume a rozvahe.

Chronická zápcha vzniká najčastejšie na funkčnom podklade.

Našťastie. Pre pacientov i lekárov. Primárnou príčinou je psychosomatika. Stres a nepravidelná životospráva. Nedostatok spánku a oddychu. Stresové situácie, úzkosť a napätie. Predovšetkým dlhodobé. Následkom sú chronické ťažkosti GITu. Najčastejšie sa ozve žalúdok, po ňom nasledujú dyspeptické ťažkosti a zápcha. Nesprávne stravovanie, nedostatok vlákniny v potrave a nabúraný pitný režim. Negatívny vplyv na peristaltiku a vyprázdňovanie má i nedostatok pohybu. V skratke. Neprávny životný štýl.

Strom Zdravia 2