Okultné krvácanie v stolici

Zisťovanie okultného krvácania v stolici je základné skríningové vyšetrenie hrubého čreva.

Je to rýchle, pohodlné a jednoduché vyšetrenie. Vykonáva sa bežne v ambulancii všeobecného lekára ako súčasť štandardnej preventívnej prehliadky. Týka sa všetkých pacientov nad 50 rokov. V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy na rakovinu hrubého čreva je vyšetrenie namieste i pred 50 rokom života.

Význam zisťovania okultného krvácania v stolici rastie !

Rastie úmerne tomu ako rastie výskyt rakoviny hrubého čreva v populácii. Výskyt tohto typu nádorového ochorenia vo vyspelých krajinách neustále rastie a zasahuje stále nižšie vekové skupiny. Rozhodujúcou úlohou je zachytiť nádor v čo najvčasnejšej fáze vzniku. To rozhoduje o prognóze i osude pacienta. Skríning krvácania v stolici je preto kľúčovým bodom. Práve krvácanie môže byť prvým príznakom začínajúceho nádoru hrubého čreva.

Vyšetrenie okultného krvácania v stolici je hradené zdravotnými poisťovňami.

Vyšetrenie je bezplatné a ľahko dostupné. Má veľký význam. Pre pacienta i pre lekára. Má skríningový a diagnostický význam. Nemalo by sa podceňovať. Ani zo strany lekára, ani zo strany pacientov. Môže rozhodnúť o ďalšom osude pacienta. Ľahostajnosť a ignorovanie nie sú namieste. Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie je potrebné a užitočné vyšetrenie. Je ľahko dostupné. Nemalo by sa na toto vyšetrenie zabúdať. Situácia sa pomaly zlepšuje, no od spokojnosti máme stále ďaleko.

Strom Zdravia 2