Syndróm dráždivého čreva, príčiny a liečba

Črevá sú riadené zložitou a komplikovanou nervovou a humorálnou reguláciou.

Reagujú na podnety, ktoré vyvolávajú v črevách zmeny funkcie, peristaltiky, prekrvenia a tvorby tráviacich štiav. Črevá veľmi citlivo reagujú na vplyvy vonkajšieho prostredia. Vonkajšie záťažové a stresové vplyvy ovplyvňujú funkciu celého zažívacieho systému. Pri syndróme dráždivého čreva registrujeme poruchy motility, teda pohyblivosti a funkcie tenkého i hrubého čreva. Svalstvo reaguje i na minimálne vonkajšie vplyvy zmenou motility, sťahmi črevnej steny až bolesťami. Citlivo reaguje celý organizmus pacienta, nielen samotné črevá. I normálna bežná činnosť čreva môže byť u pacientov so syndrómom sprevádzaná bolesťami rôznej intenzity a trvania. Vplyv na zažívací trakt je centrálny. Vychádza z mozgu. Vlastné črevo nie je priamo dráždené.

Vplyv stresu a vonkajšieho napätia na funkciu zažívacieho systému je zásadný.

Pacienti, ktorí sa sťažujú na zvýšenú plynatosť, nemusia mať objektívne v črevách zvýšené množstvo plynov. Už normálne, štandardné množstvo črevných plynov môže u nich vyvolať výrazné subjektívne príznaky. Pocity napätia, až bolesti. Stres zohráva významnú úlohu. Stres je negatívny civilizačný faktor. Svoju úlohu zohráva i rodinná predispozícia. Zážitky a traumy z detstva výrazne ovplyvňujú riziko vzniku ochorenia v dospelosti. Prostredie má na deti výrazný vplyv. Deti pacientov, trpiacich syndrómom dráždivého čreva mávajú v dospelosti vo zvýšenej miere podobné zažívacie problémy, ako ich rodičia.

Pacienti trpiaci týmto ochorením mávajú často sprievodné psychické a nervové problémy.

Psychosomatický charakter ochorenia je zrejmý. Pri diagnostike je potrebné oddeliť syndróm dráždivého čreva okrem onkologických ochorení od zápalových ochorení čreva. Máme na mysli ulceróznu kolitídu a Crohnovu chorobu.

Cieľom liečby je odstránenie príznakov ochorenia.

Zlepšenie kvality života. Syndróm dráždivého čreva je dlhotrvajúce a chronické ochorenie s premenlivým a variabilným priebehom. Nie je to životohrozujúce ochorenie. Neskracuje život a nie je príčinou predčasného, alebo náhleho úmrtia. Dĺžka života nie je ovplyvnená. Ovplyvnená je kvalita. Základom liečby je okrem rýchlej a spoľahlivej diagnostiky správna diéta a poučenie pacienta o životospráve. V niektorých prípadoch je potrebná psychická podpora. V  indikovaných prípadoch i psychiatrická liečba.

Syndróm dráždivého čreva je ochorenie, pri ktorom sa liečia príznaky a nie príčina.

Ochorenie nemá špeciálnu diétu. Racionálne stravovanie a vyvážená, rozumná životospráva zlepšuje priebeh a zmierňuje ťažkosti. Podmienkou úspešnej liečby je prevencia stresu a zmena životného štýlu. Pravidelné stravovanie, obmedzenie dráždivých jedál a fajčenia. Pacient by mal dôkladne selektovať tie jedlá, ktoré mu vyvolávajú ťažkosti a eliminovať ich zo svojho jedálneho lístka. Medicína má k dispozícii niekoľko kvalitných a efektívnych liekov.

Nemáme liek, ktorý by priamo riešil príčinu ochorenia.

Lieky slúžia na zmiernenie ťažkostí a zlepšenie jej priebehu. Lieky pôsobia na črevnú stenu a zmierňujú je dráždenie a napínanie. Niektoré lieky pôsobia na centrálny nervový systém a znižujú citlivosť čreva na vonkajšie vplyvy.

Výber liekov je prísne individuálny. Určuje ich lekár na základe vyšetrenia.

Na základe doterajšieho priebehu choroby. Jednotlivé príznaky sa môže liečiť jednotlivými liekmi. Ich dávkovanie a kombinácie určí lekár. Rovnako určí i dĺžku ich užívania. Úloha skúseného a zodpovedného lekára a dôvera medzi ním a pacientom je predpoklad úspešnej liečby.

Strom Zdravia 2